Jazykové vzdelanie bude len pre mladých a bohatých, tvrdí Asociácia jazykových škôl

Jazykové vzdelanie bude len pre mladých a bohatých, tvrdí Asociácia jazykových škôl
Zdroj foto: TASR/Štefan Puškáš (ilu)
Finančnú podporu jazykových kurzov pre cudzincov, no tiež pre všetkých dospelých Slovákov nad 25 rokov štát novelou zákona o štátnej správe v školstve zrušil. Upozorňuje na to Asociácia jazykových škôl SR, ktorá zároveň vyzýva na rýchlu nápravu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii uviedlo, že štát si plne uvedomuje potrebu riešenia jazykovej prípravy.

Podľa asociácie prijatou novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola zavedená nielen zmluvná povinnosť medzi samosprávnym krajom a zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ale bol aj obmedzený vek poslucháča, a to maximálne na 25 rokov veku. "Nejde pritom o všetky súkromné jazykové školy, ale len tie, ktoré splnili špeciálne podmienky zaradenia do Siete škôl a školských zariadení SR, ktorú vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR," spresnili z asociácie. Môže ísť o zjavné porušenie zákona, protiústavnosť a diskrimináciu, uvádza advokát Dušan Jóža.

Asociácia poukázala na počet cudzincov pracujúcich na Slovensku, ktorý neustále stúpa. Ako ďalej uviedli z asociácie, pri menej kvalifikovaných profesiách stačia cudzincom základy slovenského jazyka, zdravotnícke a ďalšie odborné pozície však potrebujú špeciálne jazykové kurzy. Tu štát podľa asociácie zlyháva a túto oblasť supluje súkromný sektor. "Zdravotnícki pracovníci a lekári z Ukrajiny majú záujem pracovať na Slovensku, avšak bez znalosti slovenčiny sa nevedia zamestnať," povedala Alona Kurotová, riaditeľka jazykovej školy iCanSchool.

"Dlhodobo pozorujeme, že vzdelávaniu sa na Slovensku neprikladá potrebná pozornosť zo strany vládnych inštitúcií. Dokonca v celoživotnom vzdelávaní, ktoré by malo byť samozrejmosťou, je Slovensko dlhodobo na chvoste všetkých európskych štatistík. Tejto téme sa súčasná vláda ešte nestihla vôbec venovať," povedal prezident Asociácie jazykových škôl SR Daniel Bacík. Ako dodal, prijatou nedokonalou novelou zákona o štátnej správe v školstve vzniká otázka, či je to zámer alebo neschopnosť štátu, keď znova rozhodol, že prístup k jazykovému vzdelaniu, ako aj integrácia cudzincov do spoločnosti bude len pre mladých alebo bohatých.

"Aktuálne sa na sekcii pre vedu, výskum a inovácie na Úrade vlády SR pripravuje Stratégia pre vedu, výskum a inovácie do roku 2030 a jej akčný plán," uviedli z rezortu školstva. Ako doplnili, keďže integrácia zahraničných študentov a pracovníkov je považovaná za jednu z priorít, jedno z navrhovaných opatrení sa týka inštitucionalizácie a podpory jazykového vzdelávania cudzincov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá