Pred psychopatmi sa majte na pozore. Psychológ Mathé opísal, aké majú prejavy

Pred psychopatmi sa majte na pozore. Psychológ Mathé opísal, aké majú prejavy
Zdroj foto: Profimedia
Najskôr vás očaria šarmom, potom vyjde najavo, že ich správanie bolo iba manipuláciou. Psychopatmi hovorovo nazývame ľudí s antisociálnou poruchou osobnosti. O akú poruchu ide vysvetlil pre ta3 psychológ a súdny znalec Robert Máthé.

Psychológ a súdny znalec Robert Máthé pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Zameriava sa na klinickú psychológiu. V minulosti publikoval viacero titulov a publikácií vo vedeckých časopisoch zameraných na sexuológiu. 

V rozhovore sme sa pýtali:

  • ako vzniká antisociálna porucha osobnosti,
  • čo znamenajú termíny psychopat a sociopat,
  • prečo ľudia s touto poruchou vzbudzujú strach.

Čo je to antisociálna porucha osobnosti?

Antisociálna porucha osobnosti je diagnóza, ktorá zapadá do špecifických porúch osobnosti. Predstavuje určitý trvalý, spravidla od detstva sa vyvíjajúci variant osobnosti, ktorý sa vo viacerých smeroch líši od osobnosti väčšinovej populácie. Konkrétne antisociálna porucha osobnosti sa vyznačuje tým, že jedinci s touto poruchou pôsobia mimoriadne rušivo na svoje okolie, nakoľko sú najčastejšími páchateľmi veľmi rôznorodej trestnej činnosti. 

Vyznačujú sa zvýraznenou sebeckosťou, bezohľadnosťou, ľahkovážnym, nezodpovedným správaním, a tak aj trestnou činnosťou, problematickými partnerskými vzťahmi, v ktorých sa citovo neangažujú, agresívnym správaním, nezdržanlivosťou, neučením sa z vlastných chýb a neprežívaním pocitov viny či výčitiek svedomia po nevhodnom správaní.

Takmer tri štvrtiny väzňov

V ktorej vývojovej fáze vzniká táto porucha?

Pri tejto poruche majú rozhodujúcu úlohu vrodené faktory a biologické faktory dané najmä poškodením plodu pred narodením alebo počas pôrodu. Z psychologických činiteľov treba vyzdvihnúť najmä dlhodobé pôsobenie nepriaznivých vplyvov okolia, čím sa vytvárajú schémy neprispôsobivého, problematického správania.

Ako sa diagnóza prejavuje u týchto ľudí?

Osoba s antisociálnou poruchou osobnosti sa môže v bežných životných situáciách správať nenápadne, avšak v prípade, ak sa veci nedejú podľa ich predstáv, rýchlo nabiehajú na nátlakové až agresívne prejavy, ktorým neraz nepríjemne prekvapia svoje okolie. Sú to ľudia, ktorí bez problémov prekračujú spoločenské normy, a tak prichádzajú aj do kolízií so zákonom. Tvoria vyše 70 % tých, ktorí sa v dôsledku svojej trestnej činnosti dostali do väzenia.

Viac sa dozviete v pokračovaní článku na ďalšej strane

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá