Nárast cien energií trápi aj viaceré vysoké školy. Očakávajú, že im pomôže štát

Nárast cien energií trápi aj viaceré vysoké školy. Očakávajú, že im pomôže štát
Zdroj foto: TASR/Jaroslav Novák
Nárast cien energií trápi viaceré vysoké školy na Slovensku. Mnohé z nich z dôvodu chýbajúcich financií musia utlmiť plánované rekonštrukcie či programy. V tomto smere tiež očakávajú pomoc od štátu.

Univerzita Komenského v Bratislave momentálne hľadá iné spôsoby, ako ušetriť. "Budeme musieť utlmiť rozvojové programy a odložiť viaceré plánované rekonštrukcie.Situácia je však kritická a robíme všetko pre to, aby sme ju zvládli, ale očakávame aj pomoc od štátu," povedala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude reagovať flexibilne podľa vývoja situácie. "Očakávame, že príde k redukcii investícií do rekonštrukcie pracovísk, zvažujeme celouniverzitnú dovolenku v poslednej dekáde decembra a v prvej dekáde januára, prípadne on-line formu skúšok v zimnom semestri, pričom budovy budeme len temperovať, úspornejšie svietenie a podobne," poznamenal  hovorca STU Juraj Rybanský.

V rôznych situáciách

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedlo, že zvýšenie cien energií sa priamo dotýka takmer každého subjektu, teda i vysokých škôl. "Sú potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na rok 2022. Predpokladáme dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedalo vedenie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej skonštatoval, že univerzita v súčasnosti nemá problémy súvisiace so zvýšením ceny energií. "Univerzita bude svoje priestory využívať z hľadiska energií efektívnejšie a zavedie úsporné opatrenia. Aj v rámci projektu Zelená univerzita konáme ekologicky a k životnému prostrediu priateľskejšie, na strechách fakúlt (fakulta elektrotechniky a informačných technológií, strojnícka fakulta) pribudli stovky fotovoltaických panelov na úrovni 150 kW," uviedol Ristvej. Ako dodal, univerzita ich vie využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú bude používať na vlastnú prevádzku.

Vlastné riešenia

Ekonomická univerzita v Bratislave sa musela v roku 2022 vyrovnať s 350-percentným zvýšením cien plynu. "V nasledujúcom roku očakávame skokový nárast ceny za elektrinu, keďže aktuálne platná rámcová zmluva končí 31. decembra 2022," uviedol Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako doplnil, univerzita prijala súbor opatrení na úsporu spotreby energií a v súčasnosti realizuje iba nevyhnutné opravy a dlhšie plánované rekonštrukcie.

Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove priebežne monitoruje aktuálnu situáciu s nárastom cien energií a pripravuje variantné riešenia, ak by došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie na trhu s energiami.  

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár uviedol, že dôsledky zvýšenia cien energií a následné postupné zvyšovanie prakticky všetkých vstupných nákladov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu univerzity. "Štát už druhý rok po sebe skrátil výšku dotácie pre verejné vysoké školy, kompenzácie dosahov nárastu cien energií vysokých škôl štát nerieši. Univerzita preto realizuje a pripravuje viaceré úsporné opatrenia s cieľom šetriť finančné prostriedky," uzavrel.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá