Slovensko prehralo spor o ochranu hlucháňa, Súdny dvor EÚ vyhovel žalobe v celom rozsahu

TA3 TASR
22.6.2022 16:44

Slovensko v spore o ochranu hlucháňa hôrneho porušilo smernice o biotopoch a o vtáctve. V stredu to oznámil Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. V celom rozsahu vyhovel žalobe o nesplnenie povinnosti podanej eurokomisiou.

Slovensko prehralo spor o ochranu hlucháňa, Súdny dvor EÚ vyhovel žalobe v celom rozsahu
TASR/Lýdia Vojtaššáková

Slovensko podľa súdu nepodrobilo plány a projekty s významným vplyvom na územia, kde žije hlucháň, primeranému posúdeniu vplyvov, neprijalo ani potrebné opatrenia na ochranu biotopov hlucháňa. Problémom je napríklad neposudzovanie programov starostlivosti o lesy či náhodnej ťažby dreva.

Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že Slovensko neprijalo vhodné ochranné opatrenia na zabránenie tomu, aby v dôsledku činností hospodárenia v lesoch, ako je intenzívna ťažba dreva na veľkých plochách a používanie pesticídov na boj proti podkôrnemu hmyzu v územiach sústavy Natura 2000, dochádzalo k poškodzovaniu biotopov hlucháňa hôrneho.y

Európska komisia dostala v roku 2017 viacero sťažností na nadmernú ťažbu dreva v 12 územiach sústavy Natura 2000 vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho na Slovensku, ktorá mala mať vplyv na jeho ochranu. EK následne podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve.

Iniciatíva My sme les tvrdí, že spolu s ďalšími organizáciami požadovala lepšiu ochranu pre lesy, ktoré sú domovom hlucháňa a iných ohrozených druhov. "Škoda, že úrady a vláda nekonali skôr, reálnej hrozbe sankcií by sa tak dalo predísť. Je smutné, že si nedokážeme naše prírodné bohatstvo chrániť sami a musí to za nás robiť Európska únia," povedal na margo rozhodnutia Karol Kaliský z My sme les. Dúfa, že rozhodnutie povedie k urýchleniu nápravy a prežitiu hlucháňa na Slovensku.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok