Pribudne tretia hodina telesnej výchovy? Gröhlinga o to žiadajú koaliční poslanci

Aktualizované:
Pribudne tretia hodina telesnej výchovy? Gröhlinga o to žiadajú koaliční poslanci
Zdroj foto: TASR/Michal Svítok
Členovia parlamentného školského výboru vyzývajú ministra školstva Branislava Gröhlinga prijať potrebné opatrenia na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy na základných a stredných školách, a to fixáciou disponibilnej hodiny.

Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii poslanec Karol Kučera. Tvrdí, že už rok prebiehajú diskusie, pričom odborníci podporujú tento krok. Kučera priblížil, že dve hodiny telesnej výchovy sú na školách od roku 2008 a pre 30 percent detí je to jediný pohyb. "Už rok máme v rukách stanoviská odborníkov a na základe konferencie, ktorú sme v minulom roku urobili, sa odborníci zhodli na tom, že je potrebné prinavrátiť čo najskôr tretiu hodinu telesnej a športovej výchovy," skonštatoval poslanec s tým, že k dispozícii majú aj stanoviská rezortov zdravotníctva, vnútra a obrany. Pýta sa, prečo sa na ministerstve školstva na takýto silný podnet zatiaľ nereaguje.

Podľa poslanca Igora Kašpera by návrh nestál štát žiadne peniaze navyše. Z dvoch hodín by sa podľa jeho slov urobila dvojhodinovka. Poslanci nežiadajú len zvýšiť počet hodín telesnej výchovy, ale aj skvalitniť jej obsah. Richard Nemec hovorí o potrebe skvalitniť jej výučbu na prvom stupni, pritiahnuť tiež odborníkov, či fyzioterapeutov. "Vieme si predstaviť aj zdravotnú telesnú výchovu a rôzne formy, ktoré pomôžu pohybu detí," uzavrel.

Je to aj na riaditeľovi, reagoval Gröhling

Na výzvu reagoval minister školstva Branislav Gröhling s tým, že školy môžu už v súčasnosti využiť disponibilnú hodinu na tretiu hodinu telesnej a pohybovej výchovy. Je to na rozhodnutí riaditeľa školy. Jeho rezort zároveň deklaruje, že v rámci pripravovanej reformy chystá aj zmeny na podporu zdravého štýlu žiakov.

Gröhling tiež zdôraznil potrebu doriešenia chýbajúcej infraštruktúry. "Takmer tretina škôl nemá vyhovujúce priestorové podmienky na to, aby mohli mať plnohodnotné vyučovanie telesnej a pohybovej výchovy. Buď im športoviská úplne chýbajú, alebo sú v nevyhovujúcom stave," uviedol minister v stanovisku.

Podobne to vidí aj riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová. Pripomenula, že téma zvyšovania počtu hodín je aktuálna pre takmer všetky vzdelávacie oblasti. Pri rozhodovaní o počte hodín treba podľa nej zohľadňovať aj dostatočné priestorové a personálne kapacity.

Problémy s priestormi i personálom

Zvýšenie počtu hodín by školám, ktoré zápasia s nedostatočným priestorovým a materiálnym vybavením, ako aj s personálnym zabezpečením, spôsobila podľa Hapalovej viac problémov ako reálneho prínosu pre žiakov. "Zvyšovanie kvality vzdelávania v konkrétnej oblasti nie je možné zredukovať len na vyšší počet hodín v rámcovom učebnom pláne. Podstatnejšie ako vysoký počet hodín je kvalitné odborné vyučovanie využívajúce rozmanité formy, metódy a prostriedky, reagujúce na potreby žiakov a rešpektujúce ich záujmy," dodala.

Samotnej kvalite vyučovania telesnej výchovy sa už dnes podľa Gröhlinga venuje projekt MODULY, cez ktorý sa môžu žiaci na prvom stupni učiť telesnú výchovu oveľa zaujímavejším spôsobom.

Rezort školstva skonštatoval, že tri hodiny telesnej výchovy boli naposledy v rokoch 2003 až 2008, a to iba na prvom stupni základných škôl. "Od roku 2015 je zároveň v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy uvedené, že pokiaľ majú školy vytvorené možnosti, majú využiť voliteľné hodiny na zvýšenie hodín telesnej a športovej výchovy o minimálne jednu vyučovaciu hodinu v každom ročníku. Toto bude zachované aj v novom štátnom vzdelávacom programe," dodalo ministerstvo školstva.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá