Zverejnili nové mapy radiácie v Černobyle. Môžu pomôcť pri odstraňovaní vojnových následkov

21.4.2022 13:56

Odborníci z Nemecka a Ukrajiny prvýkrát po viac ako 30 rokoch zmapovali úroveň rádioaktivity v ochrannej zóne v okolí zvyškov jadrovej elektrárne v Černobyli na Ukrajine, momentálne okupovanej Ruskom.

Černobyľ 1140px (SITA/AP)
Foto: SITA/AP

Spolkový úrad pre radiačnú ochranu krátko pred 36. výročím havárie černobyľského reaktora z 26. apríla 1986 zverejnil dve prehľadové mapy s použitím nových údajov, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.

BfS a ukrajinský štátny úrad pre správu ochrannej zóny v Černobyli aktuálne merania vykonali v uzavretej zóne černobyľskej jadrovej elektrárne vlani v septembri - niekoľko mesiacov pred vypuknutím rusko-ukrajinskej vojny.

Podľa BfS sú nové mapy aktuálnejšie a presnejšie ako posledné mapové materiály z 90. rokov. Vedci vykonali merania zo vzduchu pomocou helikoptér, ako aj z odberov vzoriek z pôdy na takmer 200 rozličných lokalitách.

Dospeli k novým zisteniam?

Nové údaje potvrdzujú predchádzajúce zistenia, že rádioaktívne látky z černobyľského reaktora sa šíria najmä na sever a západ od predmetnej elektrárne.

Aktuálne merania ukazujú, že lokálny dávkový príkon gama žiarenia v ochrannej zóne je od 0,06 do približne 100 mikrosievertov za hodinu v závislosti od miesta. Pre porovnanie, prirodzený miestny dávkový príkon v Nemecku sa pohybuje na úrovni 0,06 a 0,2 mikrosievertov, zhodnocuje DPA.

Ľudia, ktorí sa trvalo zdržiavali vonku v ochrannej zóne v miestach s najvyššou úrovňou radiácie, by dosiahli dávku 20.000 mikrosievertov už po približne ôsmich dňoch. Pre porovnanie, toto je najvyššia dávka, akej môžu byť ľudia v Nemecku vystavení za rok, ak pracujú v rádioaktívnom prostredí.

Prečo sú užitočné?

Nové údaje sa môžu použiť na výpočet toho, ako dlho môžu ľudia zostať v černobyľskej ochrannej zóne bez toho, aby boli vystavení neprijateľnej úrovni radiácie.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine by to mohli byť dôležité informácie pre sanačné práce a odstraňovanie munície v "zakázanej" zóne po skončení konfliktu.

Počas invázie na Ukrajinu sa uzavretá zóna okolo černobyľskej elektrárne dostala pod ruskú kontrolu. Koncom marca sa ruské jednotky stiahli a odovzdali kontrolu späť ukrajinskému personálu.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok