Počet potratov na Slovensku naďalej klesá, momentálne je na historickom minime

Počet potratov na Slovensku naďalej klesá, momentálne je na historickom minime
Zdroj foto: SITA (ilu)
Počet potratov v krajine klesá. V súčasnosti je na historickom minime, keď v roku 2020 bolo ukončených potratom 12.737 tehotenstiev. Vyplýva to zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020. V roku 2015 dosiahol počet potratov číslo 15.637. Do roku 2020 počty neustále klesali.

"Počas sledovaného obdobia 2015 až 2020 sa priemerný vek žien pri potrate mierne zvýšil o 0,2 roka na súčasnú hodnotu 31,2 roka," spresňuje sa v správe.    

Vyššia potratovosť bola podľa správy typická najmä pre mestské obyvateľstvo. V roku 2015 bolo takmer 65 percent potratov uskutočnených u žien žijúcich v mestách. "Táto prevaha má klesajúcu tendenciu a rozdiely v potratovosti sa v mestách a na vidieku vyrovnávajú. V súčasnosti už pripadá menej ako 56 percent potratov na ženy žijúce v mestách," dopĺňa správa.

V roku 2020 na tisíc žien v reprodukčnom veku 15 až 49 rokov pripadalo 10 potratov, čo je o takmer dva potraty menej ako v roku 2015. V súčasnosti na 100 narodených pripadá 22 potratov, čo je o šesť potratov menej ako na začiatku sledovaného obdobia.

V rámci regionálneho porovnania počas sledovaného obdobia 2015 až 2020 sa zaznamenali rozdiely vo vývoji potratovosti. "Kým na začiatku sledovaného obdobia bol Banskobystrický kraj s najvyšším počtom potratov pripadajúcim na 100 narodených (37 potratov), v súčasnosti najvyšší index potratovosti má Nitriansky kraj (31 potratov na 100 narodených)," uvádza sa v správe. Počas celého sledovaného obdobia mal najnižší index potratovosti Prešovský kraj.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá