Slovenská a ruská generálna prokuratúra budú spolupracovať. Program zahŕňa okrúhle stoly či workshopy

Slovenská a ruská generálna prokuratúra budú spolupracovať. Program zahŕňa okrúhle stoly či workshopy
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Program spolupráce medzi slovenskou a ruskou generálnou prokuratúrou zahŕňa v rokoch 2022 a 2023 dva okrúhle stoly, workshopy či odborné stretnutie. Vyplýva to z dokumentu zverejnenom na webe Generálnej prokuratúry SR.

V 1. polroku 2022 by sa malo v Bratislave uskutočniť odborné stretnutie. Prerokované majú byť otázky spolupráce v oblasti extradície a poskytovania právnej pomoci v trestných veciach. "Vrátane tých, ktoré súvisia s vyhľadávaním, zaistením, konfiškáciou a navrátením príjmov z trestnej činnosti," vyplýva z dokumentu, ktorý podpísal 13. januára v Moskve generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a ruský generálny prokurátor Igor Krasnov.

V Moskve by sa mal počas druhého polroka uskutočniť okrúhly stôl v súvislosti s právomocami prokurátorov pri zabezpečení dodržiavania zákonov v oblasti ochrany životného prostredia a manažmentu prírody. Tiež workshop týkajúci sa ochrany práv a oprávnených záujmov sociálne zraniteľnej skupiny občanov. Konkrétne nezaopatrených detí, osôb so zdravotným postihnutím či občanov s nízkymi príjmami.

Pri okrúhlom stole majú v prvom polroku 2023 diskutovať v Bratislave o skúsenostiach s uplatňovaním legislatívy a o vytvorení národných kontaktných bodov v boji proti korupcii. Tiež o skúsenostiach s trestným stíhaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti. "A to aj v dôsledku trestných činov spájaných verejnými činiteľmi," spresnili.

Napokon sa má v druhej dekáde 2023 uskutočniť v Moskve workshop o boji proti počítačovej kriminalite vrátane kriminality spojenej s nelegálnym cezhraničným pohybom digitálnych finančných aktív, ako aj s využívaním virtuálnej meny na trestné účely. Tiež sa má hovoriť o otázke potláčania šírenia informácií teroristickej i extrémistickej povahy a o boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá