Zverejnili výsledky zo sčítania obyvateľov. Najpočetnejšou menšinou je tá maďarská

Aktualizované:
Najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku je maďarská, hlási sa k nej 7,75 percenta obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad SR.

Na druhom mieste sú Rómovia

Druhé najväčšie zastúpenie medzi národnostnými menšinami majú Rómovia s podielom 1,23 percenta populácie, českú národnosť uvádza 0,53 percenta, rusínsku 0,44 percenta obyvateľov Slovenska. Majoritná slovenská národnosť sa týka 83,8 percenta obyvateľov.

Najviac obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji. Odborná garantka Sčítania 2021 Ľudmila Ivančíková priblížila, že maďarská menšina má najväčšie, 21 až 22-percentné zastúpenie v Nitrianskom a Trnavskom kraji, v Banskobystrickom kraji 11-percentné zastúpenie a medzi obyvateľmi Košického kraja sa k maďarskej národnosti hlási 8,5 percenta obyvateľov.

"K rómskej národnosti sa hlásia tri percentá obyvateľov v Košickom a Prešovskom kraji, v  Banskobystrickom kraji je to 1,4 percenta obyvateľov. V prípade rusínskej národnosti sa k nej prihlásilo 2,4 percenta obyvateľov Prešovského kraja," dodala Ivančíková. "Na otázku k národnosti sa celkovo vyjadrilo 5.153.712 obyvateľov, odpoveď v prípade otázky o ďalšej národnosti uviedlo 306.170 obyvateľov," informovala garantka.

Slovenskú národnosť ako ďalšiu národnosť v rámci otázok v sčítacom formulári uviedlo 18 percent rezidentov SR, v absolútnych číslach 55.496 obyvateľov.

Maďarskú národnosť ako druhú uviedlo 34.089 obyvateľov (11 percent). Až 30 percent tých, ktorí v prípade druhej národnosti odpovedali, uviedlo rómsku národnosť (88.985 ľudí), rusínsku 39.810 obyvateľov (13 percent z tých, čo odpovedali) a českú národnosť päť percent (16.715 obyvateľov).

Materinským jazykom je najmä slovenčina

Slovenčina je materinským jazykom pre takmer 82 percent obyvateľov, konkrétne 4.456.102 ľudí. Maďarčinu ako materinský jazyk uvádza 8,5 percenta občanov, 1,8 percenta ľudí žijúcich na Slovensku považuje za svoj materinský jazyk rómčinu. Ostatné materinské jazyky tvoria podiely menšie ako jedno percento.

Rusínsky jazyk je štvrtý najpočetnejší materinský jazyk (0,7 percenta obyvateľstva), piatym najpočetnejším materinským jazykom je čeština (0,6 percenta). Medzi ďalšie materinské jazyky na Slovensku patria ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský, vietnamský. Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk uviedlo 1835 obyvateľov.

Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel v Žilinskom a Trenčianskom kraji (viac ako 90 percent). Maďarský materinský jazyk má najväčšie zastúpenie v Trnavskom a Nitrianskom kraji (vyše 20 percent) a rómsky materinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji (nad štyri percentá).

Materinský jazyk je reč, ktorou obyvateľ najčastejšie hovoril vo svojom detstve. Iný materinský jazyk ako slovenský uviedlo celkovo 12,5 percenta obyvateľov Slovenska.

Viac ako dve tretiny obyvateľov (67 percent) patria do vekovej skupiny 15 - 64 rokov. Vo vekovej skupine 0 - 14 rokov je 15,9 percenta populácie, najstaršiu skupinu obyvateľov nad 65 rokov patrí 17,1 percenta ľudí.

Väčšina obyvateľov sa narodila na Slovensku

Takmer 96 percent (95,8 percenta) obyvateľov sa narodilo na Slovensku. Necelé štyri percentá (3,92 percenta) sa narodili mimo SR, najviac z nich v Českej republike, Spojenom kráľovstve a Ukrajine.

V rámci okresov s najvyšším podielom obyvateľov narodených mimo územia SR figuruje Bratislavský kraj, na úrovni okresov je to Skalica a Bratislava III, takisto Bratislava II a Bratislava IV, na východnom Slovensku okresy Michalovce, Sobrance a Medzilaborce.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá