Slováci majú zlé stravovacie návyky, obezita je problém najmä pre dospievajúce dievčatá

Slováci majú zlé stravovacie návyky, obezita je problém najmä pre dospievajúce dievčatá
Zdroj foto: FreePik
Azda najfrekventovanejšou témou v oblasti zdravia vo vyspelom svete je stravovanie. Paradoxne hojnosť a dostatok so sebou priniesol problém nadváhy a obezity. Dôležitým už nie je, že jeme, ale čo jeme.

Odborníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite pod vedením doc. Margaréty Kačmarikovej v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva sa  pozreli na stravovacie návyky Slovákov. Z výsledkov prieskumu  „Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľstva SR“ vyplývajú napríklad aj regionálne špecifiká, ktoré ovplyvňujú naše stravovanie.

Prieskum realizovaný v rokoch 2013, 2016 a 2019 na vzorke takmer osemtisíc respondentov priniesol znepokojivú správu. „Stravovacie návyky sa menia v priebehu rokov, pričom sa znižujú výživové hodnoty u celkovej spoločnosti,“ uviedol kolektív autorov doc. Róbert Ochaba a Mgr. Adriána Plšková. Podľa nich, toto negatívum predstavuje najväčší problém najmä pre dospievajúcu populáciu. Ako ďalej výsledky poukazujú, dospievajúca populácia má najhoršiu stravu z hľadiska kvality výživy v porovnaní s inými vekovými skupinami, pričom táto medzera sa bude zväčšovať.

Mladí ľudia zaznamenali v rámci prieskumu takisto najvyššiu konzumáciu tukových produktov a najnižšiu spotrebu zeleniny zo všetky vekových kategórií, pričom zároveň predstavovali najväčších konzumentov sladených nápojov. „Obezita a nadváha sa zvyšuje najmä u dospelých a dospievajúcich dievčat. Pohlavie taktiež zohráva podstatnú úlohy pri frekvencii konzumácie potravín, pričom ženy viac preferujú zeleninu a ovocie v porovnaní s muži, pričom  muži preferujú mäsové výrobky.“

Rozdiely v stravovacích návykoch odhalil prieskum na základe rozličnosti krajov, teda určitých lokálnych zvyklostí. „V košickom a prešovskom kraji sú preferované mäsové výrobky a v bratislavskom a banskobystrickom kraji boli uprednostňované potraviny rastlinného pôvodu,“ uzavreli hodnotenie autori.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá