HIV má viac mužov, sú promiskuitnejší. Najohrozenejší sú bisexuáli a ich partneri

HIV má viac mužov, sú promiskuitnejší. Najohrozenejší sú bisexuáli a ich partneri
Zdroj foto: TASR/AP
Sme na chvoste rebríčka, no trend rastie. Za prvý polrok pribudlo na Slovensku vyše 40 prípadov infekcie HIV. Ako ukazujú dáta, viac pozitívnych je medzi mužmi. Najviac nových pacientov sa vírusom nakazilo počas homosexuálneho styku. Podľa expertky na HIV Danice Valkovičovej Stanekovej, štúdie ukázali, že v najvyššom riziku infekcie sú najmä bisexuáli a ich partneri.

Hoci epidemiológovia pozorujú v poslednom desaťročí vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV, dáta zverejnené ku koncu júna 2021 hovoria, že Slovensko patrí k členským krajinám EÚ s najnižšou ročnou incidenciou. Celkovo diagnostikovali vlani na Slovensku 110 nových prípadov HIV, z čoho 24,5-percentný podiel tvorili cudzinci. 

Vírus dominuje medzi mužmi

Posledné údaje hovoria, že od začiatku januára do konca júna 2021 pribudlo 43 nových prípadov, z toho bolo 38 mužov a päť žien. AIDS zistili za rovnaké obdobie piatim ľuďom. Pribudlo tiež päť úmrtí pacientov s HIV infekciou. Podľa dát k 31. júnu 2021 žije na Slovensku celkovo 1099 ľudí s HIV. Vírus sa najviac vyskytuje medzi mužmi. Z 1104 prípadov (1985 - 31. júna 2021) HIV identifikovali u 991 mužov a 113 žien. Podľa Stanekovej dominuje prenos infekcie medzi mužmi, ktorí majú styk s inými mužmi - tvoria 65-70 percent.

Od roku 1988 je 1. december na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problematiku spojenú s týmto ochorením a ľudia po celom svete môžu infikovaným ľuďom vyjadriť svoju súdržnosť červenou stužkou.  

"U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 18 prípadoch homosexuálnym stykom, v deviatich prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 hlásených osem nových prípadov HIV infekcie," uvádza web Walki.sk o údajoch za prvý polrok.

Dôvodov zvýšeného rizika medzi mužmi, ktorí majú styk s mužmi, je podľa lekárky niekoľko. Jedným z nich je sex do konečníka, počas ktorého dochádza často k drobným trhlinám. Infekcia sa pritom dostáva do krvi. "Rektum je tiež bohaté na bunky imunitného systému, ktoré sú citlivé na vírus. Ďalší dôvod je vyššia promiskuita u časti tejto komunity, neochota používať ochranu či podceňovanie problému. Promiskuita v období „comming out“-u súvisí s potrebou hľadania „blízkej duše“ v 4-10 % skrytej komunite, čo je oveľa ťažšie ako v tej „väčšinovej“," uviedla pre TA3.

LGBTI organizácie od témy bočia

Situáciu podľa nej sťažujú aj mýty a predsudky spoločnosti. LGBTI organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku, podľa nej neradi prezentujú vo svojom programe problematiku HIV/AIDS. Domnieva sa, že je to tak preto, aby si spoločnosť automaticky nespájala homosexualitu s HIV. "O to ťažšie sa však potom prevencia v tejto skupine u nás realizuje..." Štúdie, ktoré podľa Stanekovej realizovali, ukázali, že v najvyššom riziku infekcie HIV sú najmä bisexuáli a ich partneri.

Testovanie kleslo, starostlivosť nie

Počas pandémie sa nielen odkladajú operácie a zdravotné prehliadky, vo veľa štátoch, vrátane Slovenska, došlo aj k poklesu testovania na infekciu HIV, ktoré robili vládne a mimovládne organizácie. Klesli aj počty ľudí, ktoré sa testovali preventívne. Podľa lekárky za tým môže byť strach z nákazy covidom v zdravotníckych zariadeniach, ale aj bagatelizovanie rizika HIV pod vplyvom covidu, či obmedzenia prevádzky testovacích zariadení.

Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS, v ktorom pracuje aj Staneková, spolupracuje na monitorovaní liečby HIV pozitívnych s tromi infekčnými klinikami. Testujú u nich množstvo vírusu v krvi, odolnosť na lieky aj zmenu tropizmu vírusu.

"Počas epidémie sme postrehli pokles žiadostí o tieto priebežné vyšetrenia u pacientov dlhodobo dobre nastavených na liečbu s cieľom, aby sa pacienti zbytočne nevystavili riziku akvírovania covidu pri návšteve AIDS ambulancie. To sa však neodrazilo nepriaznivo na zdravotnej starostlivosti. Ku koncu roka 2020 malo až 93,5 % pacientov nedetekovateľnú vírusovú nálož, čo svedčí o kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj počas epidémie," hovorí lekárka.

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti sa delí do štyroch štádií. Počas prvých dvoch fáz infikovaný nemusí ani tušiť, že sa vírusom nakazil. Lekárka hovorí, že väčšina pacientov prichádza na testy po rizikovej udalosti. "Niektorí si spomínajú, že mali nešpecifické príznaky akútnej infekcie, akými sú bolesti hlavy, únava, vysoké teploty, malátnosť, iní nič na sebe nepozorovali," uviedla. Primárna infekcia HIV sa podľa WHO môže prejaviť aj ako horúčka, vyrážka, bolesti kĺbov a svalov, afty v ústnej dutine, zväčšené lymfatické uzliny i malátnosť.

"Pri striedaní partnerov odporúčam používať ochranu a priebežne sa aj testovať. V monogamnom vzťahu hetero- či homo-, je vhodné poznať zdravotný stav partnera ešte pred vstupom do intímneho vzťahu a ostať si verný," hovorí odborníčka.

Príznaky skorej infekcie HIV sa môžu objaviť dva až tri týždne po infikovaní sa. Staneková hovorí, že sú nešpecifické. Jednoznačnú odpoveď na prítomnosť vírusu poskytne až testovanie. "To je vhodné absolvovať cca 2-3 mesiace po rizikovej udalosti. V súčasnosti sa používajú vysoko citlivé testy založené na dôkaze tak časti vírusu – antigénu, ako aj protilátok," vysvetlila. "V prípade, že má človek odôvodnené podozrenie, že sa infikoval, môže požiadať aj o poexpozičnú profylaxiu /PEP/ najneskôr do 72 hodín, najlepšie čím skôr, na niektorej z infekčných kliník v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach," opísala. Pokiaľ nejde o riziko profesionálnej infekcie, poisťovne liečbu nehradia.

Opýtajte sa ešte pred sexom

Pri častom striedaní partnerov lekárka odporúča používať ochranu a priebežne sa aj testovať. Ako hovorí, v monogamnom heterosexuálnom i homosexuálnom vzťahu je vhodné poznať zdravotný stav partnera ešte pred vstupom do intímneho vzťahu, a ako podotýka, ostať si verný.  "Osoby, ktoré sú v častom riziku infekcie HIV môžu požiadať na spomínaných infekčných klinikách tiež o tzv. predexpozičnú profylaxiu /PreP/. Ide napr. aj o partnerov HIV-pozitívnych osôb. PreP však zdravotné poisťovne nepreplácajú," uviedla.

Slovenskí pacienti s HIV majú dnes už lepší prístup k liečbe ako v minulosti. "Existuje veľmi účinná antiretrovírusová liečba spočívajúca v kombinácii liekov, ktorá značne skvalitňuje a predlžuje život pacienta." Liečba sa podľa nej pacientovi ponúka hneď po potvrdení diagnózy. Ako hovorí, ide o celoživotnú liečbu, ktorú plne hradia zdravotné poisťovne. "V súčasnosti je liečba dôležitým nástrojom prevencie, keďže včas a dobre liečený pacient je minimálne infekčný z hľadiska prenosu infekcie. Predpokladá sa, že dobre liečený pacient sa má tiež šancu dožiť priemerného veku inak zdravého človeka. Dôležité je, aby pacient spolupracoval s lekárom a dodržiaval liečebný režim," hovorí.

Ročne podľa Stanekovej prichádzjú jeden až dvaja pacienti do nemocnice v štvrtom štádiu, teda s rozvinutou chorobou AIDS. "Choroba AIDS je končeným štádiom infekcie HIV, spája sa s prítomnosťou onkologických, autoimunitných ochorení a rôznych oportúnnych infekcií, t.j. infekcií, ktoré inak zdravému človeku neškodia. Symptómy choroby sú veľmi rôznorodé, týkajú sa rôznych orgánov, vrátane nervového systému. V prípade, že sa pacient nelieči, toto ochorenie spravidla končí smrťou pacienta," vysvetlila lekárka. 

HIV a očkovanie proti covidu

Čím neskôr sa prítomnosť vírusu alebo ochorenie u pacienta podchytia, tým je prognóza horšia. Pacient s HIV môže žiť plnohodnotný život, no musí byť včas diagnostikovaný a liečený. Podľa slov lekárky, sú v tejto súvislosti problémom predsudky, tie HIV pozitívnym komplikujú život. "Preto sa pacienti aj ťažko zdôverujú so svojimi problémami, a aj preto infekcia HIV zostáva naďalej pre verejnosť skrytým, zdanlivo neexistujúcicm problémom..."

Pacienti s oslabenou imunitou sú vo väčšom riziku infekcie koronavírusu SARS-COV-2. Prednosť v očkovaní majú preto nielen seniori, ale aj ľudia s oslabenou imunitou. Sem patria pacienti po transplantácii, onkopacienti, ale aj pacienti s vrodenými či získaným imunodeficitom, čiže aj s infekciou HIV/AIDS. "Základom úspešnej vakcinácie u HIV-infikovaných pacientov  je pravidelné monitorovanie infekcie HIV a dodržiavanie liečebného režimu pacientom tak, aby malo aj očkovanie u HIV-infikovaného pacienta pozitívny efekt," uzavrela Staneková.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá