Objavili sa ďalšie prípady vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva, informovala o tom veterinárna správa

Objavili sa ďalšie prípady vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva, informovala o tom veterinárna správa
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že sa na Slovensku zistili ďalšie prípady vtáčej chrípky, a to u voľne žijúceho vtáctva.

"Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 18. novembra v poradí šiesty výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2021. Išlo o nález uhynutej labute veľkej v lokalite Skalické rybníky v katastrálnom území Skalice, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica. Potvrdený bol subtyp H5N1," spresnili veterinári.

Dňa 23. a 24. novembra bol podľa veterinárnej správe oznámený siedmy výskyt tejto nákazy. "Jednalo sa o nález štyroch uhynutých labutí veľkých v lokalite Vodnej nádrže Ružiná v okrese Lučenec, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec. Potvrdený bol subtyp H5N1," doplnila veterinárna a potravinová správa.  

Príslušné kompetentné veterinárne autority nariadili veterinárne opatrenia v prípade potvrdenia nákazy, s cieľom zabrániť jej šíreniu. Tieto sa vzťahujú na chovateľov hydiny a držiteľov vtákov chovaných v zajatí - komerčných aj drobnochovateľov, orgány samosprávy, užívateľov poľovníckych revírov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá