Hudba pomáha. Uľahčuje dokonca aj liečbu po poruchách mozgu či traumách

Hudba pomáha. Uľahčuje dokonca aj liečbu po poruchách mozgu či traumách
Zdroj foto: SITA/AP
Pravdepodobne si to neuvedomujete, keď počúvate svoju obľúbenú pesničku, ale hudba má neuveriteľne silný vplyv na ľudský mozog. Ukázalo sa, že spev, hra na hudobný nástroj alebo počúvanie hudby aktivujú mnohé oblasti mozgu, ktoré ovládajú reč, pohyb a poznávanie, pamäť a emócie, často všetko súčasne.

Výskum tiež naznačuje, že hudba môže pomôcť fyzicky zväčšiť mozgovú hmotu, čo by mohlo mozgu uľahčiť proces vlastného opravovania. Ešte zaujímavejší je vplyv, ktorý môže mať hudba v prípadoch, keď mozog nefunguje tak, ako by mal. Píše o tom web The Conversation.

Štúdie ukazujú, že u ľudí s Alzheimerovou chorobou môže hudba často vyvolať reakciu, ktorá pomáha pacientom získať prístup k spomienkam, ktoré boli predtým neprístupné. Existujú tiež dôkazy o pacientoch, ktorí utrpeli poškodenie mozgu a stratili schopnosť hovoriť, ale napriek tomu môžu spievať, keď hrá hudba.

Pomoc pri diagnózach

Vzhľadom na silný vplyv, ktorý má hudba na mozog, vedci skúmajú, či ju možno použiť na liečbu mnohých neurologických stavov ako je mŕtvica, Parkinsonova choroba či poranenie mozgu. Táto liečebná metóda sa nazýva neurologická muzikoterapia.

Neurologická muzikoterapia funguje trochu ako fyzioterapia či logopédia. Jej cieľom je pomôcť pacientom zvládnuť symptómy a lepšie fungovať v každodennom živote. Terapeutické sedenia využívajú hudobné alebo rytmické cvičenia, ktoré pomáhajú pacientom znovu získať funkčné zručnosti. Napríklad pacienti, ktorí sa po nehode alebo traume znovu učia chodiť, môžu počas terapeutického sedenia kráčať do rytmu hudby.

Rozprávanie, chôdza, premýšľanie

Doteraz sa tento typ terapie ukázal ako sľubný aj pri pomoci pacientom, ktorí prežili mozgovú príhodu. Hudba im pomohla obnoviť jazyk, zlepšiť chôdzu a obnoviť fyzický pohyb lepšie než iné štandardné terapie.

Výskumníci sa zamerali aj na to, či môže neurologická muzikoterapia liečiť aj ďalšie poruchy, ako napríklad Parkinsonovu chorobu. Väčšina štúdií v tejto oblasti využíva techniku rytmických cvičení, ktorá sa zameriava na schopnosť mozgu nevedome sa synchronizovať s rytmom – ako napríklad chôdza pri určitej rýchlosti s hudbou alebo rytmickým motívom.

Čo ukázal výskum

V porovnaní s terapiou bez hudby sa ukázalo, že neurologická muzikoterapia zlepšuje chôdzu a znižuje momenty „zamrznutia“ (dočasná, mimovoľná neschopnosť pohybu) u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Štúdie tiež skúmali, či tento typ terapie môže liečiť kognitívne problémy u ľudí, ktorí utrpeli traumatické poranenie mozgu alebo majú Huntingtonovu chorobu. Pri týchto typoch stavov sa neurologická muzikoterapia zameriava na aktiváciu a stimuláciu oblastí mozgu, ktoré mohli byť poškodené – ako je prefrontálny kortex, teda oblasť mozgu zodpovedná za plánovanie, rozhodovanie, riešenie problémov a sebakontrolu. 

Jedna výskumná štúdia zistila, že tieto typy aktivít zlepšujú aj koncentráciu a pozornosť pacientov s traumatickým poranením mozgu. Terapia mala pozitívny vplyv na ich pohodu a zmenšila pocity depresie alebo úzkosti.

Hudba a mozog

Predpokladá sa, že dôvodom, prečo neurologická muzikoterapia funguje, je to, že hudba môže súčasne aktivovať a stimulovať viacero rôznych častí mozgu. U pacientov s neurologickými stavmi sa často objavujú práve problémy v spojení medzi časťami mozgu, nedochádza k poškodeniu konkrétnych oblastí.

Výskum ukazuje, že hudba môže jedinečným spôsobom vytvárať nové spojenia v mozgu. Počúvanie hudby tiež pomáha pri oprave neurónov lepšie ako iné činnosti, napríklad počúvanie audioknihy.

O tom, že hudba má dlhodobé účinky na mozog, svedčí aj to, že mozog hudobníka je prepojený lepšie ako u ľudí, ktorí nehrajú na hudobný nástroj. Pacientom s neurologickými ochoreniami by mohla hudba časom pomôcť opraviť poškodené spojenia.

Sľubné výsledky

Aktivácia viacerých oblastí mozgu môže byť dôvodom, prečo je neurologická muzikoterapia úspešnejšia ako iné štandardné terapie. Vzhľadom na to, že mnohé neurologické stavy vplývajú negatívne na spojenia v mozgu, schopnosť hudby aktivovať viacero oblastí súčasne môže pomôcť obísť problémové spojenia a vybudovať nové – čo ľuďom umožní prekonať určité symptómy alebo ich lepšie zvládnuť.

Hoci je ešte potrebné vykonať ďalšie výskumy, kým sa neurologická muzikoterapia začne širšie používať v zdravotníckych systémoch, výsledky štúdií už naznačujú, aký význam by táto terapia mohla mať. Prebieha aj výskum toho, či sa hudba dá použiť na pomoc ľuďom s chorobami súvisiacimi s vekom, ako je demencia alebo Alzheimerova choroba.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá