Poslanci neschválili program mimoriadnych schôdzí, ktoré inicioval Smer

TA3 TASR
29.9.2021 08:14

Plénum národnej rady nebude v stredu rokovať o cenách potravín. Poslanci neschválili program 44. schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Neschválili ani program mimoriadnej schôdze o stabilizácii stavu verejných financií.

Vývoj cien je podľa Smeru vážny

Poslanci v návrhu uznesenia upozorňovali na sociálne dosahy a riziká spojené s trendom rastu cien potravín a z toho prameniace dôsledky na život obyvateľov a ohrozenie domácností vrátane ohrozenia slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Chceli zároveň požiadať vládu, aby predložila parlamentu správu vrátane vecného a časového harmonogramu o prijatých opatreniach na zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja potravín. "Vývoj cien na Slovensku je v poslednom čase veľmi vážny a vláda Slovenskej republiky by mala k tejto problematike zaujať jednoznačný postoj. Doteraz sme od nej nepočuli žiadne konkrétne návrhy, ktoré by zmierňovali tieto trendy," argumentovali v návrhu uznesenia.

Neschválili ani schôdzu o verejných financiách

Parlament napokon neschválil ani program mimoriadnej schôdze o stabilizácii stavu verejných financií, ktorú inicioval taktiež Smer-SD. Opoziční poslanci žiadali vládu SR o predloženie plánu na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022 Národnej rade SR do 15. novembra. Okrem toho chceli, aby plán obsahoval detailný zoznam opatrení na stabilizáciu verejných financií, vyčíslenie ich dosahu, časový harmonogram a postup implementácie opatrení.

Zároveň navrhovali zapracovať plán do návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024 a vytvoriť pracovnú skupinu expertov na úrovni ministerstiev, ktorá bude posudzovať implementáciu a vplyv plánu na zlepšenie stavu verejných financií a priebežne informovať verejnosť o stave a ich priebehu.

Smer-SD konštatoval, že verejný dlh v roku 2021 stále rastie a dosiahol výšku 62,7 %. "Koncom augusta zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť správu, kde varovala, že stav našich verejných financií je zlý, a z dlhodobého pohľadu je dokonca najhorší v celej Európskej únii," uviedli poslanci v návrhu. Vláda by podľa nich mala mať jasný plán, ako stabilizovať verejné financie, a to od roka 2022, ako to odporúča RRZ, a nie od roka 2023, ako to avizuje vláda SR vo svojom Programe stability 2021 - 2024.

Nasledovať by mala 46. schôdza o zdravotníckych témach, ktorú iniciovali nezaradení poslanci Tomáš Taraba a Filip Kuffa. Potom by mali poslanci pokračovať v rozprave v rámci mimoriadnej schôdze o cenách energií.

Neprešla ani schôdza o stave zdravotníctva

Poslanci nebudú rokovať na mimoriadnej schôdzi ani o stave slovenského zdravotníctva, pretože opäť neschválili program. Schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.

Opodstatnenosť mimoriadnej schôdze odôvodnil Taraba hroziacim kolapsom slovenského zdravotníctva a neschopnosťou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) pri návrhoch riešení, ako kolapsu predísť.

Poukázal pritom na nárast výpovedí zdravotníkov, čo podľa neho už dnes paralyzuje viaceré nemocnice a v kombinácii s prečerpanými nadčasmi u zostávajúcej časti zdravotníckych pracovníkov to vytvára nezákonné a neľudské pracovné prostredie, čo tiež ohrozuje pacientov. V návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze kritizoval aj očkovacie kampane zamerané na deti.

Návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze podporili aj poslanci Smeru-SD.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok