Štátne hmotné rezervy dostali pokutu za nákupy z čias bývalého šéfa Kičuru

TA3 TASR
19.8.2021 10:37

Úrad pre verejné obstarávanie uložil Správe štátnych hmotných rezerv v troch správnych konaniach pokuty vo výške 70.000 eur v súvislosti s nákupom zdravotníckych pomôcok. Úrad pri ich nákupe konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková.

Nákupy sú ešte z čias bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. 

"SŠHR nedodržala základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo mohlo mať vplyv na výsledok jednotlivých verejných obstarávaní," skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Správa štátnych hmotných rezerv SR udelené pokuty akceptuje. "Vzhľadom na závažnosť porušení, ktoré konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie pri predmetných verejných obstarávaniach uskutočnených predchádzajúcim vedením Správy štátnych hmotných rezerv SR, akceptujeme udelené pokuty v stanovených výškach," uviedol pre TASR predseda SŠHR SR Ján Rudolf. 

Pokuty sa týkajú troch nadlimitných zákaziek, ktoré boli realizované priamym rokovacím konaním a následne ukončené zmluvami. Prvá zmluva bola uzatvorená 12. marca 2020 vo výške 324.900 eur bez DPH, druhá zmluva  15. marca 2020 vo výške 11.100.000 eur bez DPH a tretia zmluva 17. marca 2020 vo výške 18.793.360 eur bez DPH. Kontrola postupu SŠHR pri ich uzatvorení skonštatovala viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

SŠHR sa však voči zisteniam úradu na prvom stupni odvolala, čo znamená, že odmietla aj zníženie pokút o polovicu v zmysle zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí prvého stupňa boli prípady následne predmetom správnych konaní, v ktorých úrad uložil pokuty vo výške 30.000 eur, 30.000 eur a 10.000 eur, spolu teda 70.000 eur. "Zároveň môžem potvrdiť, že úrad postupuje svoje závery ďalším kontrolným orgánom v zmysle podpísaných memoránd o spolupráci. Zo strany úradu je tak konanie v týchto veciach ukončené," poznamenal Hlivák.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok