V rozpočte máme schodok niekoľko miliárd, stúpli príjmy aj výdavky

Aktualizované:
Príjmy štátneho rozpočtu za prvý polrok dosiahli 7,584 miliardy eur a výdavky sa vyšplhali na 11,002 miliardy eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2021 schodok vo výške 3,418 miliardy eur.

Pozitívny vývoj pri DPH

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1,690 miliardy eur a výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1,198 miliardy eur, informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,325 miliardy eur alebo 26,7 % na konečných 6,278 miliardy eur. „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 743,9 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 468,5 milióna eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 86,8 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 26,6 milióna eur a pri spotrebných daniach vo výške 25,9 milióna eur,“ spresnil rezort financií.

Rast týchto príjmov kompenzoval výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 30 miliónov eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 300.000 eur. „Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému nárastu o 3,6 milióna eur,“ dodalo MF.

Príjmy z rozpočtu EÚ

Pozitívny vývoj zaznamenalo MF v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 301,6 milióna eur alebo o 53,1 % na 869 miliónov eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 99 miliónov eur z približne jedného milióna eur v rovnakom období minulého roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 34,6 milióna eur alebo o 9,3 %. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 48,9 milióna eur, kapitálových príjmov o 2,1 milióna eur a úrokov o 400.000 eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie tiež o 400.000 eur. Tieto výpadky príjmov boli čiastočne kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov, a to o 17,2 milióna eur.

TOP videá

Štátny dlh

Pokles o 348 miliónov eur alebo o 54,2 % zaznamenal rezort financií v porovnaní s prvým polrokom 2020 pri výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu. Zvýšili sa, naopak, výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s čerpaním eurofondov, a to o 168,2 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 44,1 milióna eur. Do rozpočtu EÚ Slovensko zaplatilo 498,6 milióna eur, čo je medziročný nárast o 10,2 milióna eur. 

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 milióna eur alebo o 10,4 %. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1,394 miliardy eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá