Medveďov je viac ako pred dvadsiatimi rokmi, útokov na ľudí však nepribúda

Medveďov je viac ako pred dvadsiatimi rokmi, útokov na ľudí však nepribúda
Zdroj foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj
V posledných dňoch pribúdajú správy o stretoch ľudí s medveďmi, jeden z nich sa nanešťastie skončil smrťou človeka. Medveď sa dokonca prechádzal nočnými ulicami Žiaru nad Hronom. Ministerstvo životného prostredia vysvetľuje, že v prípade medveďa nemôžeme hovoriť o premnožení. Podľa Jany Zajakovej z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK sú dôležitejšie, než počet medveďov, ich návyky.

Medveď sa nemôže premnožiť

Podľa výsledkov predošlého sčítania, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2013 – 2014, žilo na Slovensku približne 1250 medveďov hnedých. Uvádza to ministerstvo životného prostredia. Aktualizované údaje prinesie až vedecký výskum, jeho výsledky by mali byť podľa MŽP známe už onedlho. 

Podľa ministerstva nemôžeme hovoriť o premnožení. "Medveď ako vrcholový predátor sa premnožiť nemôže," upozorňuje MŽP. Stav jeho populácie je totiž závislý od zdrojov obživy, ktoré mu umožňuje krajina. 

Podľa Zajakovej je otázne, či vôbec potrebujeme poznať presné množstvo týchto zvierat. "Viac by nás malo zaujímať, ako sa menia ich návyky. To, že medvede sa pohybujú v blízkosti obcí, že ich je viac vidieť, nie je znakom ich premnoženia, ale znakom toho, že sa im menia návyky spojené so získavaním potravy a priestorové využívanie územia," vysvetlila Zajaková s tým, že zmeny spôsobujeme práve my, ľudia.

Záleží na zdrojoch potravy

Podľa Zajakovej konflikty nesúvisia s počtom medveďov, ale s výskytom konkrétnych medveďov s nevhodným správaním. "Ak chceme, aby medveďov bolo menej, nepohybovali sa pri obciach a neohrozovali turistov, musíme sa pozrieť na ich potravové zdroje," upozorňuje Zajaková s tým, že takáto optika "je to, z čoho je časť poľovníkov zameraných na trofejový lov nervózna." Paradoxne, MŽP zaznamenalo rozširovanie vnadísk práve zo strany poľovných združení, ktoré tiež priťahujú medvede mimo ich prirodzeného územia.

Cesta k znižovaniu populácie medveďov vedie cez obmedzenie zdrojov potravy, ktorú získavajú od ľudí. "To je úplný základ," tvrdí Zajaková. "Musíme odstrániť vnadiská, chrániť lesy pred ich ničením, zabezpečiť odpadky a nesadiť kukuricu v problematických lokalitách," vysvetľuje.

Priemerne medvede spôsobia poranenia za rok trom ľuďom.

Kukurica aj psie granule

MŽP zaznamenalo dokonca aj prípady úmyselného prikrmovania medveďov, keď im psie granule alebo zdochliny rýb servírovali priamo nezodpovední obyvatelia.

Negatívny je aj vplyv poľnohospodárstva. Ministerstvo v posledných rokoch eviduje aj trend pestovania energetických plodín, ako napríklad kukurica, v podhorských oblastiach, kde predtým k ich pestovaniu nedochádzalo. "Takéto plodiny sú zdrojom ľahkej obživy nielen pre medveďa," upozorňuje ministerstvo.

"Ak chceme tento trend zvrátiť, nevyhnutne musíme zmeniť nevhodné nastavenie dotácií zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. V tejto veci intenzívne komunikujeme s rezortom pôdohospodárstva, ktoré je gestorom poľnohospodárskych dotácií," informovalo MŽP.

Počty útokov nestúpajú

Ako to bolo s útokmi medveďov v predošlých rokoch? "Minulý rok medvede poranili troch ľudí, rok pred tých tiež troch, pred tým dvoch a pred tým jedného. V roku 2007 siedmich ľudí. Od roku 2000 poranenia spôsobené medveďmi pri útokoch v rámci jedného roku sa pohybujú od nuly po 9 útokov," vysvetlila Zajaková. Priemerne teda medvede spôsobia poranenia za rok trom ľuďom.

Tento rok je, ako hovorí Zajaková, plne porovnateľný s predošlými rokmi: "Poranení boli štyria ľudia, jeden žiaľ smrteľne. Napriek pozornosti, ktorej sa medveďom v poslednom čase dostáva, je zjavné, že počet napadnutých ľudí nemá stúpajúci trend, hoci medveďov je viac ako pred dvadsiatimi rokmi."

Stretnutia so šelmami

Je viacero faktorov, ktoré spôsobujú, že o medveďoch v tomto období počujeme častejšie. MŽP vysvetľuje, že jedným z nich je aj zvýšená frekvenciou návštev našich lesov. Medzi takýmito návštevníkmi sú turisti, zberači a ďalší. Ministerstvo nevylučuje, že počet stretov s medveďmi sa zvýšil len zdanlivo, keďže sociálne siete zabezpečujú rýchlejšie a masovejšie šírenie informácií.

Podľa Zajakovej ide väčšinou o náhodné stretnutia, pri ktorých medvede stihnú včas spozorovať prítomnosť ľudí a vyhnúť sa im. "Problémom sú medvede stabilne sa zdržiavajúce v blízkosti obcí alebo turistických zariadení. V prípade takýchto medveďov sú stretnutia s ľuďmi pravdepodobnejšie, i rizikovejšie," upozorňuje.

Lovecká turistika

"Musíme mať ujasnené, čo vlastne ako spoločnosť, žijúca s medveďmi v jednej krajine, chceme," zdôrazňuje Zajaková s tým, že buď chceme riešiť problémy a predchádzať im, "alebo chceme podporovať poľovnícku turistiku spojenú s trofejovým lovom medveďov."

"Lovecká turistika spojená s regulačným lovom medveďov bola na Slovensku každoročne praktikovaná až do roku 2019. Medveďov na Slovensku bežne strieľali aj cudzinci, stačilo si lov kúpiť u poľovného združenia, ktorému ministerstvo usmrtenie medveďa v ich revíri umožnilo," vysvetľuje Zajaková.

MŽP vyzýva všetkých občanov, aby akékoľvek rizikové správanie medveďov hlásili na telefónnom čísle 0903 201 879.

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že ochrana medveďa hnedého nevyplýva len z vnútroštátnej legislatívy, "ale je predmetom aj našich medzinárodných záväzkov". Najkrajnejším opatrením, ktorú legislatíva ponúka, je usmrtenie medveďa zásahovým tímom. Ministerstvo v súčasnosti posilňuje Zásahový tím pre medveďa hnedého, aby dokázal reálne riešiť ochranu bezpečia a zdravia obyvateľov a aj životného prostredia. 

Veľká časť poľovníkov vynakladá podľa Zajakovej veľké úsilie, aby bol lov medveďa opäť možný. "S tým súvisí aj ovplyvňovanie verejnej mienky informáciami o premnožení medveďov, ktoré vyrieši iba poľovníkmi zabezpečovaná regulácia početnosti," hovorí Zajaková s tým, že konflikty sa nedajú riešiť plošným odstrelom časti populácie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá