Slovenský plán obnovy schválili. Je ambiciózny, hodnotí von der Leyenová

Aktualizované:
Slovenský plán obnovy schválili. Je ambiciózny, hodnotí von der Leyenová
Zdroj foto: TASR/Jaroslav Novák
Ursula von der Leyenová a Eduard Heger
Slovenský plán obnovy má zelenú. Oznámila to v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ocenila, že Slovensko odovzdalo plán obnovy medzi prvými, vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritériá a je ambiciózny.

Európska komisia v pondelok prijala pozitívne posúdenie slovenského plánu obnovy a odolnosti. Ide o dôležitú etapu v procese vyplácania grantov Európskej únie vo výške 6,3 miliardy eur v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia posudzovala najmä to, či investície a reformy v slovenskom pláne obnovy podporujú zelenú a digitálnu transformáciu. Eurokomisia skonštatovala, že v pláne Slovenska je určených 43 percent celkových rozpočtových prostriedkov na opatrenia na podporu cieľov v oblasti klímy a 21 percent na opatrenia na podporu digitálnej transformácie. Predstavitelia Európskej komisie vyzdvihli mnohé pozitíva národného plánu. O stanovisku informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Veľké množstvo reforiem

Komisia dodala, že slovenský plán predstavuje komplexnú a adekvátne vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Slovenska, čím náležite prispieva k všetkým pilierom nariadenia o mechanizme podpory. Eurokomisia takisto dospela k záveru, že žiadne z opatrení zahrnutých v pláne výrazne nenarúša životné prostredie – v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení o mechanizme podpory.

"Systémy kontrol na ochranu finančných záujmov Únie zavedené Slovenskom sa považujú za primerané," dodala tiež Komisia s tým, že v pláne sa uvádzajú dostatočne podrobne rozpracované opatrenia vnútroštátnych orgánov na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov súvisiacich s využívaním finančných prostriedkov a na ich odhaľovanie a nápravu.

Podľa predsedníčky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej plán predstavuje úsilie Slovenska riešiť výzvy. "Obsahuje veľké množstvo reforiem, ako aj mnohé investície súvisiace s klímou, a posilní proces digitalizácie," zhodnotila Leyenová.

Zelené a digitálne projekty

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Domrovskis, takisto ocenil silný dôraz na zelené a digitálne projekty – tie podľa neho zlepšia konkurencieschopnosť podnikov a kvalitu verejných služieb, čo v konečnom dôsledku zlepší aj život občanov. "Intenzívne prípravy tohto plánu sú predzvesťou úspešnej implementácie," podotkol.

Komisia v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia s cieľom poskytnúť Slovensku 6,3 miliardy eur v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Rada Európskej únie bude mať teraz štyri týždne na prijatie návrhu. Ak plán schváli, umožní tým vyplatenie 823 miliónov eur Slovensku v rámci predbežného financovania (13 % z celkovej sumy pridelenej Slovensku). "Komisia povolí ďalšie vyplácanie na základe uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem," dodala Komisia.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá