Vzdelanie rodičov je pre deti dôležité. Štúdia priniesla zaujímavé výsledky

Vzdelanie rodičov je pre deti dôležité. Štúdia priniesla zaujímavé výsledky
Zdroj foto: SITA/AP
Nová štúdia zistila, že riziko úmrtia dieťaťa sa významne znižuje v súvislosti s vyšším počtom rokov vzdelania rodičov. Výskumom sa zaoberali odborníci z Inštitútu pre meranie a hodnotenie zdravia na Lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity a Centra pre výskum globálnych nerovností v oblasti zdravia.

Vplyv má každý rok školy naviac

Podľa štúdie každý jeden rok vzdelania matky znižuje riziko úmrtia u detí mladších ako 5 rokov o 3 % a deti narodené matkám s 12 rokmi vzdelania majú o viac ako 30 % nižšiu pravdepodobnosť úmrtia pred dosiahnutím 5 rokov veku než deti narodené matkám bez žiadneho vzdelania. Dvanásť rokov vzdelania otca znížilo riziko úmrtia dieťaťa do 5 rokov o 17 % v porovnaní so situáciou, kedy otec nemal žiadne vzdelanie.

"Výsledky tohto výskumu sú veľmi zaujímavé, pretože pozitívne účinky vzdelania sa prejavujú naprieč geografickými oblasťami a časom," povedal Hunter York, hlavný autor štúdie. 

"Aj keď tieto dáta nemajú kauzálny charakter, poukazujú na vzťah, ktorý presahuje vplyv správania súvisiaceho s nižším vzdelaním, ako je napríklad fajčenie, alebo zásahy štátu, ktorých cieľom je zvýšiť mieru prežitia detí bez ohľadu na úroveň vzdelania ich rodičov, ako je napríklad poskytovanie antikoncepcie. Ide o dôležité mechanizmy ovplyvňujúce vzťah medzi vzdelaním a zdravím detí, ale naše výsledky naznačujú priaznivú funkciu vzdelania ako takého," vysvetlil York. Autori štúdie zdôraznili význam ďalšieho výskumu vzdelania otca, ktoré je skúmané oveľa menej ako vzdelanie matiek.

Netreba podceňovať vplyv otcov

"Dokonca aj po kontrole vzdelania matky má vzdelanie otca stále význam," uviedla profesorka Emmanuela Gakidou, jedna z hlavných autoriek štúdie. "Väčšina štúdií sa zaoberá iba dĺžkou vzdelania matiek, ale je nevyhnutné pochopiť a analyzovať kontext a nepodceňovať prínos vzdelania otcov."

Do analýzy bolo zahrnutých viac ako 300 štúdií z 92 krajín, a pokrývala tak viac ako tri milióny živo narodených detí. Výskumníci zistili, že ochranný účinok školskej dochádzky rodičov silnie s rastúcim vekom dieťaťa, ale je významný pre všetky vekové skupiny do 5 rokov. 

U novorodencov (0-27 dní) znížil každý ďalší rok vzdelávania matky riziko úmrtia o 1,5%. Každý rok vzdelania otca znížil riziko o 1,1%.  U dojčiat (1-11 mesiacov) znížil každý rok vzdelania matky riziko úmrtia o 3,7%. Každý rok vzdelania otca znížil riziko o 1,8%.  U malých detí (1-4 roky) znížil každý rok vzdelania matky riziko úmrtia o 4,4%. Každý rok vzdelania otca znížil riziko o 2,2%.

Tento vzťah sa prejavil naprieč regiónmi aj po zohľadnení životných pomerov, výšky príjmov, úrovne vzdelania partnera a pohlavia dieťaťa.

Vzdelávanie by malo byť v popredí

"Je potrebné ďalej znižovať detskú úmrtnosť a kľúčom k tomu môžu byť investície do vzdelávania," povedal riaditeľ Centra pre výskum globálnych nerovností v oblasti zdravia profesor Terje Andreas Eikemo. "Je načase, aby sa vzdelanie dostalo do popredia medzinárodnej politickej agendy ako faktor určujúci pravdepodobnosť prežitia detí po celom svete."

Dôležité je, že štúdia tiež zistila, že vplyv každého nasledujúceho roka vzdelania na prežitie detí zostáva rovnaký pre základné, stredné aj vysokoškolské vzdelanie, čo naznačuje, že zameranie iba na základné vzdelanie zanedbáva príležitosť na zníženie počtu úmrtí detí do päť rokov a poskytuje deťom najlepší šancu na prežitie.

"Vzdelanie a zdravie spolu súvisia aj naprieč generáciami," uviedol Kam Sripada, jeden z hlavných autorov štúdie. "Všeobecný prístup ku kvalitnému školskému vzdelaniu musí byť prioritou od najútlejšieho veku až po vysokoškolské vzdelanie, a to ako preto, aby sme podporili súčasnú generáciu v dosiahnutí jej potenciálu, tak preto, aby sme pomohli prežiť a prosperovať budúcej generácii." 

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá