Najvyšší súd zrušil rozsudok, ktorý oslobodil Kočnera a Zsuzsovú

15.6.2021 17:19

Najvyšší súd SR v utorok rozhodoval o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Po porade senátu zrušil Najvyšší súd rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu.

Najvyšší súd zrušil rozhodnutie o oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prípad vrátil naspäť na Špecializovaný trestný súd. "Vec obžalovaných Mariana K. a Aleny Zs. sa vracia súdu prvého stupňa, aby v potrebnom rozsahu opäť prejednal a rozhodol,“ uviedol v rozhodnutí predseda senátu Najvyššieho súdu SR Peter Paluda. 

Špecializovaný trestný súd podľa odvolacieho súdu rozhodol predčasne. Kritizoval ho tiež preto, že niektoré dôkazy vytrhával z kontextu a niektorým sa vôbec nevenoval. "Nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy." Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa najvyššieho súdu izolovane, "z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku". Dodal, že súd hodnotil dôkazy, ktoré nevykonal.

V odôvodnení zaznelo aj to, že Špecializovaný trestný súd neprihliadol na výhražné správy. Tie sa týkali práve Jána Kuciaka. Ako tvrdí, v spise sú obsiahnuté dôkazy, na ktoré poukázal prokurátor a splnomocnenci. "Napríklad výhražné správy M. K. na Kuciaka. Ide o správu medzi M. K. a Miroslavom Konôpkom, komunikácia medzi M. K. a Jaroslavom H. a iné," uviedol predseda senátu. „Ak by ŠTS chronologicky vyhodnotil dôkazy, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol s tým, že Špecializovaný trestný súd niektoré dôkazy hodnotil v rozpore s elementárnou logikou.

Rozhodovať bude rovnaký senát

Najvyšší súd vrátil prípad rovnakému senátu, ktorý rozhodoval aj pôvodne. A to aj napriek zisteným pochybeniam prvostupňového súdu. "Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by preukazovali, že prvostupňový súd bol ovplyvnený pri svojom rozhodovaní. Konal tak, ako prvostupňové súdy konajú. Nebol zistený zámer, alebo úmysel ovplyvniť alebo zmariť dôkaznú situáciu," skonštatoval Paluda. 

Senát Najvyššieho súdu SR zároveň nevyhovel rodičom Jána Kuciaka, ktorí žiadali náhradu nemajetkovej ujmy vo výške milión eur. Potvrdil sumu 70-tisíc eur, ktorú určil Špecializovaný trestný súd. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese. 

Komunikácia z Threemy je zákonný dôkaz

Najvyšší súd hodnotí dešifrovanie komunikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. "Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané," podotkol.

Okrem toho vrátil späť aj prípad nedovoleného ozbrojovania Kočnera. Súd konštatoval, že Marianovi Kočnerovi by mal byť uložený súhrnný trest. "Vzhľadom na to, že toto pochybenie nemohol odvolací súd v celistvosti napraviť, pričom nie je jasné, ako rozhodne súd po vrátení prvému stupňu, bolo by takéto rozhodnutie predčasné," zdôvodnil.

Tomáša Szabóa uznal za vinného v prípade vraždy Petra Molnára, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a potvrdil mu trest vo výške 25 rokov.

Najvyšší súd SR v utorok rozhodoval o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková sa zaoberal odvolaniami prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Szabóa či poškodených, respektíve ich splnomocnencov voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2020. Špecializovaný súd vtedy oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Szabóa uznal za vinného, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok