Takmer každý desiaty Európan si kúpil falzifikát. Falošný tovar môže byť aj nebezpečný

Takmer každý desiaty Európan si kúpil falzifikát. Falošný tovar môže byť aj nebezpečný
Zdroj foto: TASR/Finančné riaditeľstvo SR (ilu)
Spotrebitelia v Európskej únii majú ťažkosti pri rozlišovaní pravého a falošného tovaru. Podľa štúdie zameranej na európskych občanov a duševné vlastníctvo, ktorú uskutočnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), takmer každý desiaty Európan si kúpil falzifikát, a tretina Európanov si nebola istá tým, či bol výrobok, ktorý si kúpili, originál.

Falzifikáty predstavujú podľa štúdie 6,8 percenta dovozu do EÚ a ich hodnota dosahuje 121 miliárd eur. Majú pritom vplyv na odvetvia od kozmetických výrobkov a hračiek, vín a nápojov, elektroniky až po oblečenie, a dokonca pesticídy. "Môžu pre spotrebiteľov predstavovať vážne zdravotné a bezpečnostné riziká, najmä v dôsledku vystavenia nebezpečným chemikáliám, ako aj iným nebezpečenstvám," skonštatoval predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Obavy v súvislosti s falšovanými výrobkami vzrástli počas pandémie nového koronavírusu. Šírenie falšovaných liekov, rúšok, respirátorov a vakcín prinieslo so sebou okrem zdravotných a bezpečnostných rizík aj narušenie bezpečnosti a finančné straty.

Falzifikáty negatívne ovplyvňujú hospodárstvo

Falšované výrobky neovplyvňujú len spotrebiteľov, ale aj hospodárstvo EÚ a osobitne malé a stredné podniky (MSP), ktorým spôsobuje škody. "Každý štvrtý MSP v Európe uvádza, že jeho práva duševného vlastníctva boli porušené, pričom v prípade Slovenska tento podiel dosahuje 32,6 %. Spoločnosti vlastniace práva duševného vlastníctva, ako sú ochranné známky, patenty a dizajny, v dôsledku porušenia svojich práv hlásili straty obratu (33 %), poškodenie dobrého mena (27 %) a stratu konkurenčnej výhody (15 %)," dodal Medvec.

S cieľom zvýšiť informovanosť o hodnote duševného vlastníctva a pomôcť podnikom využívať ich konkurencieschopnosť na trhu, vytvoril EUIPO v spolupráci s Európskou komisiou a Úradom priemyselného vlastníctva SR program Ideas Powered for Business, ktorý zahŕňa aj fond pre MSP s objemom 20 miliónov eur pre všetky členské štáty. Aktuálne projekty programu sa nachádzajú na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá