Priemysel je v extrémnom raste. Medziročne posilnil takmer o 70 percent

Aktualizované:
Priemyselná produkcia v apríli medziročne vzrástla o 69 %. Extrémne vysoký rast priemyselnej produkcie je spôsobený nízkou porovnávacou základňou. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2021 oproti marcu 2021 znížila o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Na celkovom raste produkcie v apríli tohto roka sa najvýznamnejšie podieľal rast výroby dopravných prostriedkov (o 320,6 %), čo však stále nedorovnalo výkon priemyslu na úroveň rovnakého obdobia pred pandémiou. Súčasne aprílový výsledok priemyslu ovplyvnil rast výroby z gumy a plastu (o 62,9 %), ďalej rast dodávky elektriny, plynu (o 35,3 %), výroby strojov a zariadení (o 56,4 %), ako aj rast výroby elektrických zariadení (o 89,3 %).

V súhrne od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 17,2 %, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 33 %), v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (o 16,6 %), ako aj vo výrobe strojov a zariadení (o 22,9 %), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 16 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 19,7 %). Produkcia medziročne klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 10,8 %) a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov (o 6,7 %).

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá