Vývoz tovaru zo Slovenska stúpol o vyše sto percent, nárast zaznamenal aj dovoz

Aktualizované:
Vývoz tovaru zo Slovenska v apríli 2021 vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 101,9 % a dovoz o 73 %. Vysoké rasty ovplyvnila nízka porovnávacia základňa, keďže v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili či prerušili výrobu. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Rekord ostal neporušený

Celkový vývoz tovaru dosiahol v apríli 2021 hodnotu 7,2 miliardy eur a celkový dovoz tovaru sa zvýšil na 7 miliárd eur. Rekordné hodnoty z minulého mesiaca, keď vyvezený aj dovezený tovar dosiahol najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie, však neprekročili.

Saldo zahraničného obchodu bolo v apríli 2021 aktívne v objeme 201,3 milióna eur. Aj keď je najnižšie v tomto roku, stále je výrazne lepšie ako pred rokom, keď bola bilancia pasívna -482,2 milióna eur. Hodnota dovezeného tovaru prevyšovala hodnotu vyvezeného tovaru aj v apríli 2019, a to o 106,9 milióna eur.

Celkový vývoz tovaru sa za január až apríl 2021 medziročne zvýšil o 28 % na 29,4 miliardy eur a celkový dovoz o 18,5 % na 27,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 1,5 miliardy eur.

Dovoz a vývoz z Únie

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 26,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne vzrástol o 22,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 35,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 % a medziročne klesol o 11,5 %. Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,8 % na celkovom vývoze a 51,2 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,245 miliardy eur, pri medziročnom raste o 97,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 71,4 % na 7,039 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne na úrovni 205,6 milióna eur.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá