Zdravotníci z cudziny môžu pomôcť, chcú im zlepšiť podmienky

Zdravotníci z cudziny môžu pomôcť, chcú im zlepšiť podmienky
Zdroj foto: TASR/AP
Ministerstvo zdravotníctva chce zjednodušiť a zrýchliť uplatnenie zdravotníkov z cudziny. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa preto majú upraviť podmienky overovania ovládania štátneho jazyka, ako aj skrátiť lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

Medzirezortné pripomienkové konanie by sa malo začať v júli, avizoval rezort. Ministerstvá zdravotníctva a školstva ešte vo februári avizovali, že pracujú na zefektívnení procesu, ktorý by umožňoval lekárom z tretích krajín jednoduchší vstup do systému slovenského zdravotníctva.

Zdravotníci z tretích krajín mali ambíciu pomôcť v pandemickej situácii slovenskému zdravotníctvu, ale aj pred ňou. Narážali však na viaceré legislatívne prekážky. Opakovane na to upozorňovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku.

Pripravovaná novela zákona má tiež zrušiť podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Podľa platnej právnej úpravy má ministerstvo zdravotníctva možnosť rozhodnúť o uznaní dokladov o ďalšom vzdelávaní v dĺžke od troch do štyroch mesiacov. Rezort vysvetlil, že v súčasnej dobe pri akútnom nedostatku špecialistov je nutné tieto lehoty skrátiť.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá