Hrádza mala vraj veľa chýb. Čo sa stalo v Rudne nad Hronom?

Technické riešenie hrádze, ktorá sa v pondelok pretrhla a spôsobila v obci Rudno nad Hronom povodeň, malo veľa chýb. Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Róberta Hoka bolo vodozádržné riešenie pre danú oblasť zvolené nevhodne. Oblasť navštívil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Podľa neho je táto udalosť mementom.

„Zadržiavanie vody v krajine rôznymi prehrádzkami má svoj význam, tu bola zvolená zlá forma. Každá takáto stavba, ktorá má viac ako štyri metre, musí byť zaradená do technicko-bezpečnostného dohľadu, čo sa v Rudne nad Hronom nestalo,“ uviedol Hok. Ako dodal, povodňová situácia by v obci v dôsledku intenzívnych dažďov zrejme vznikla aj bez hrádze, situáciu však zhoršilo jej pretrhnutie.

Hrádza vznikla v rámci programu revitalizácie

Vodozádržné opatrenie nad obcou Rudno nad Hronom bolo podľa SVP vybudované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v rokoch 2010 až 2012. Stavba bola realizovaná na lesnom toku, ktorý SVP prebral do správy od Lesov SR tento rok.

"Prevzatím toku do správy sa SVP zaoberá problematikou zabezpečenia protipovodňovej ochrany obyvateľov obce a ich majetku. Do aktualizácie Plánu manažmentu povodňových rizík bol zaradený aj Rudniansky potok. Bývalý správca toku Lesy SR má spracovanú projektovú dokumentáciu na projekt, v rámci ktorého sa navrhuje oprava jestvujúcej úpravy toku a vybudovanie nového lichobežníkového profilu, ktoré SVP navrhuje doplniť o rekonštrukciu pôvodného historického tajchu," uviedol hovorca SVP Marián Bocák.

Mičovský: Lesníci majú čísté svedomie

Podľa ministra Mičovského bolo v obci zanedbané hradenie bystrín. Prehrádzka, ktorá sa pretrhla, mala zrejme chybu v konštrukcii či údržbe. Mala už viac ako desať rokov a manipulačný poriadok k nej nebol zrejme dodržaný. "Aj dobre vybudovaná prehrádzka tak potom stratí zmysel," poznamenal. Povodie má 1200 hektárov a všetky potoky smerujú na prehrádzku, ktorá bola pretrhnutá. Agrorezort kontaktoval hydrometeorológov, ktorí potvrdili, že na jeden meter štvorcový spadlo 35 milimetrov zrážok, čo je 450.000 kubíkov vody. "To je obrovské množstvo," skonštatoval Mičovský.

Minister tvrdí, že lesníci majú v tomto prípade čisté svedomie, pretože analýza a evidencia ukázali, že v okolí vyrúbali len dvojpercentnú plochu lesa. V rámci hradenia bystrín sa budovali nové prehrádzky, zároveň sa udržiavali staré. Kedysi to bola vysoká špecializácia lesníkov, v súčasnosti sa však na to nevymedzuje dostatok financií. "Keďže sme túto činnosť zanedbali, treba považovať prípad v Rudne nad Hronom za memento, pretože takýchto prehrádzok bolo vybudovaných stovky až tisíce, ktoré buď zanikli, alebo sú nefunkčné," povedal šéf agrorezortu. Považuje za potrebné, aby sa táto činnosť vrátila do kancelárií ministerstva, lesníckych škôl a prevádzok.

Financie na hradenie by sa podľa Mičovského mohli použiť aj z plánu obnovy. Chce na tom spolupracovať s ministerstvom životného prostredia.

Nádrž v Rudne nad Hronom sa pretrhla v pondelok podvečer. Po pretrhnutí zomrela jedna osoba. Voda pretekala cez celú obec a zatopila pivnice rodinných domov. Hasiči pokračovali v odčerpávaní vody zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc aj v noci. Na situáciu sa prišiel pozrieť premiér Eduard Heger, štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča a prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá