Nedostatočná kapacita škôlok nie je celorepublikový problém, tvrdí Únia miest Slovenska

Nedostatočná kapacita škôlok nie je celorepublikový problém, tvrdí Únia miest Slovenska
Zdroj foto: SITA/BSK
Nedostatok miest v materských školách nemožno uvádzať ako celorepublikový problém. Situácia je v jednotlivých krajoch totiž rozdielna. Uvádza to Únia miest Slovenska a poukázala na rok 2015, keď bolo možné prostredníctvom výzvy z ministerstva školstva rozširovať a dobudovať kapacity škôlok. V súčasnosti je podľa únie prechodné obdobie na dobudovanie, prípadne vybudovanie kapacít materských škôl.

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren tento týždeň upozornil, že prijímanie detí do škôlok bude v Bratislave v tomto roku ešte väčším problémom ako inokedy. Dôvodom podľa jeho slov je "nedotiahnutý" zákon, ktorý upravuje povinnú predškolskú dochádzku.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Únia miest Slovenska vysvetľuje, že od obdobia, keď prišiel do platnosti nový školský zákon, sú na predprimárne vzdelávanie prijímané prednostne deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, teda päťročné deti. Zmena od septembra podľa únie nastáva v tom, že pre deti, ktoré ku koncu augusta dosiahnu vek päť rokov, bude predprimárne vzdelávanie povinné. "Nepredpokladáme, že nápor sa výrazne zvýši, pretože miera zaškolenosti detí je vysoká, avšak rozdielna vo vzťahu k jednotlivým krajom," tvrdí únia.


Najnižšie percento zaškolenosti má podľa únie Banskobystrický kraj (91,36 percenta), Prešovský kraj (85,95 percenta) a Košický kraj (80,70 percenta). V uplynulých rokoch bolo potrebné venovať zvýšenú mieru zaškoľovaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít, čo sa podľa únie miest vo väčšine krajov darilo. "Je viditeľné, že nezaškolených detí v Košickom kraji je síce 20 percent, ale na celom území SR je to necelých osem percent," poznamenala ÚMS s tým, že napríklad Hlohovec sa zaškoľovaniu detí z MRK výrazne venuje už niekoľko rokov a rovnako postupuje množstvo iných miest.

Spádové materské školy

Najväčší problém vníma Chren v tom, že sa všeobecne zákon vykladá tak, že sú samosprávy povinné prijať všetkých predškolákov, ktorí sa prihlásia, bez ohľadu na to, či sú z inej obce alebo mesta. Únia upozorňuje, že je zákonná povinnosť prijať všetky deti, ktoré majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Povinnosťou obce bolo, ako tvrdí, určiť si spádové materské školy. "Väčšina obcí/miest sa s týmto vyrovnala vydaním nariadenia o spádových materských školách, čím zabezpečila prednostné prijímanie pre deti, ktoré patria do spádovej materskej školy," tvrdí únia.

Nedostatočné kapacity v krajoch

Cieľom ministerstva školstva je podľa únie to, aby mali všetky deti, a to už od troch rokov, právny nárok na prijatie do škôlok. Teda nielen deti rok pred plnením povinného predprimárneho vzdelávania. Rezort uviedol, že nedostatok kapacít vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, bude najmä na východnom Slovensku. V Košickom kraji ide o 32 lokalít s nedostatočnými kapacitami a v Prešovskom kraji o 21.  Osobitnú pozornosť bude rezort školstva venovať aj Banskobystrickému kraju, kde eviduje deväť takýchto lokalít. V týchto krajoch je podľa ministerstva totiž pomerne vysoké zastúpenie detí z marginalizovaných rómskych komunít. V Bratislavskom kraji eviduje rezort sedem lokalít, kde sú nedostatočné kapacity v materských školách.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá