Schválili vznik schémy, ktorá pomôže taxislužbám i autoškolám

TA3 TASR
30.3.2021 18:04

Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava môžu byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby. Národná rada v utorok právnu normu schválila 109 hlasmi zo 110 prítomných poslancov. Rokovala o nej v tzv. zrýchlenom režime.

Schválili vznik schémy, ktorá pomôže taxislužbám i autoškolám
SITA (ilustračné)

Zmeny sa dotknú aj kurzov v autoškolách

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec na tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci "de minimis" ministerstvom. Tieto schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dosahov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zabezpečiť sa tak má čiastočná kompenzácia pre jednotlivé subjekty v cestnej doprave.

O konkrétnych výzvach, podmienkach čerpania a výške pomoci ešte podľa ministra dopravy Andreja Doležala bude rokovať vláda, respektíve koaličná rada. Základným parametrom schémy pre autosektor má byť podľa slov ministra to, že sa bude pomáhať za obdobie od marca 2020. Predbežne je pomoc nastavená do prvého, respektíve druhého kvartálu tohto roka.

Rezort dopravy v dôvodovej správe konštatuje, že opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 majú zásadný vplyv na fungovanie služieb v oblasti cestnej dopravy. "Nielen zákaz a značné obmedzenia v tomto segmente, ale aj nezáujem o využívanie pravidelnej osobnej dopravy, taxislužieb a podobne prispievajú k značnej strate príjmov dotknutých jednotlivcov, ale aj celých spoločností podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy," upozornilo MDV.

Ministerstvo zároveň priblížilo, že vzhľadom na prijaté opatrenia nebolo možné sústavne počas trvania pandémie vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Legislatívnou úpravou sa preto zároveň zabezpečí, aby lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynula. V oblasti kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku sa zavedie možnosť absolvovania predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie v rozsahu 100 % formou tzv. e-learningu.

Nízke vyťaženie alebo nezáujem cestujúcich

Počas krízovej situácie súčasne dochádzalo k viacerým žiadostiam zo strany dopravcov, ktorí prevádzkujú medzinárodné linky, o pozastavenie určitého spoja alebo spojov v medzinárodnej autobusovej doprave z dôvodu nízkeho vyťaženia alebo nezáujmu cestujúcich. Po novom tak bude možné medzinárodnú linku, respektíve linky pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť. Návrhom zákona sa tiež predĺžia niektoré zákonné lehoty, ako pomoc pre podnikateľov počas krízy.

Návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021, rozpočtovo zabezpečený v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2021 v kapitole všeobecná pokladničná správa. MDV v materiáli uvádza, že toto opatrenie by malo mať vplyv na výdavky verejnej správy v objeme 100 miliónov eur. Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať vývoj pandémie, chce rezort dopravy v prípade potreby rokovať s ministerstvom financií o úprave limitu výdavkov ministerstva na rok 2021.

Plénum zároveň prijalo aj zmeny navrhnuté na výboroch NR SR. Upozornili, že pre autobusy kategórie M3 triedy II a III dňa 26. júla 2020 nadobudli platnosť nové technické požiadavky týkajúce sa horľavosti materiálov. Autobusy, ktoré neplnili tieto technické požiadavky po tomto dátume, sa mohli predávať už len na základe povolenia na dopredaj vozidiel vydaného MDV, ktoré je platné do 26. júla tohto roka. Predajcom na skladoch zostali nové autobusy, ktoré boli vyrobené ešte pred začiatkom pandémie.

"V súčasnosti sa nové autobusy nepredávajú vôbec a ani nie je reálny predpoklad, že by ich predajcovia predali. Keďže tieto predaje boli reálne ovplyvnené súčasnou krízou, navrhuje sa, aby tieto povolenia o dopredaji vozidiel platili ešte o šesť mesiacov dlhšie," konštatuje sa v správe z výborov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok