Problémy okolo odkaliska Poša, v potoku Kyjov našli ťažké kovy

Problémy okolo odkaliska Poša, v potoku Kyjov našli ťažké kovy
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský
V potoku Kyjov a okolí odkaliska Poša na východe Slovenska sa zistila prítomnosť ťažkých kovov. Odobraté vzorky vody boli silne znečistené, mnohé ukazovatele znečistenia boli výrazne prekročené.

Všetky laboratórne výsledky boli poskytnuté Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove odobralo vzorky znečistenej vody z odkaliska v januári na základe žiadosti inšpekcie životného prostredia. Odobralo ich z čističky odpadových vôd a z bagrovacej stanice, povedala Friese. Dopĺňa, že v laboratóriu vykonali základný fyzikálno-chemický rozbor vôd a stanovenie ťažkých kovov.

V januári inšpekcia vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša s okamžitou platnosťou. Urobila tak potom, čo bolo nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd v potoku, ktorý je napájaný vodami z odkaliska. Pôvodca znečistenia, spoločnosť TP2, musel prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Musel tiež zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečiť ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá