Na čom sa dohodol premiér s vedcami? Unikol zoznam opatrení

Premiér Igor Matovič sa v priebehu uplynulého týždňa stretol so slovenskými vedcami, ktorých pozval za okrúhly stôl. Hovorili spolu o tom, ako zvrátiť alarmujúci stav v nemocniciach a spomaliť šírenie britskej mutácie. Televízia TA3 má k dispozícii uniknutý zoznam opatrení, ktoré mali vzísť zo spoločného stretnutia premiéra s odborníkmi. Opatrenia by mali byť komunikované verejnosti až po schválení definitívnej verzie vládou.

Ako sa v uniknutom dokumente uvádza, zvyšuje sa nielen úmrtnosť, tiež sa predlžujú hospitalizácie a ťažšia forma choroby postihuje aj mladšie ročníky. Cieľom navrhovaných opatrení je v priebehu 1. marca až 21. marca znížiť mobilitu ľudí, zamedziť dovlečeniu nových variantov vírusu a takisto spomaliť šírenie infekcie a odľahčiť nemocnice. Ak by sa do 21. marca nedostavil účinok opatrení, Slovensko by sa malo pripraviť na zavedenie "tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny," píše sa v návrhu.

Takto majú opatrenia vyzerať

Opatrenie 1: Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

Podľa návrhu by sa mohol zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti. Zintenzívnili by sa i náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény. Takisto by sa  mal zriadiť mail, nonstop linka a webstránka na prípadné nahlásenie porušovania opatrení. Zvýšili by sa i policajné kontroly a nasadil by sa  maximálny počet príslušníkov OSSR.

Opatrenie 2: Zlepšenie prednemocničného manažmentu

Ak by návrh prešiel, pre pozitívne testované osoby by sa pripravila verejne dostupná a zrozumiteľná informácia „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie. Pre všeobecných lekárov by sa pripravil štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upravil by sa harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviedla povinnosť presnej evidencie komunikácies pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19.

Návrh hovorí aj o podpore klinického skúšania nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku. Urýchlene by sa mali zaobstarať aj terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.

Opatrenie 3: Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

Ak by návrh prešiel zaviedla by sa povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch. Dôchodcom by sa dôrazne odporúčalo, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. V hodinách vyhradených pre dôchodcov by sa umožnilo nakupovať aj zdravotne postihnutým.

Opatrenie 4: Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

Podľa návrhu opatrení by sa takisto zastavil prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná. Mali by sa vytvoriť kritériá pre chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia. Takisto by sa mohla zaviesť povinnosť pri ceste do práce preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Opatrenie štyri hovorí aj o zachovaní predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Opatrenie 5: Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

Prípadné porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku by sa nahlasovali na linku alebo na zriadenej webstránke. Umožniť by sa mohlo samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov. Testy sa mohli distrubuovať do domácností na samotestovanie. Pozitívne výsledky by sa overovali PCR testom.

Opatrenie 6: Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

Šiestym opatrením by sa zrušila výnimka, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel - vrátane vstupu do predajní. Zrušila by sa výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu (Bratislava a Košice sa považujú za jeden okres). Podľa návrhu by sa takisto obmedzila platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00. V čase od 20:00 do 01:00 by sa zachoval zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

TOP videá

Opatrenie 7: Sprísnenie hraničného režimu

Ak by návrh prešiel, sprísnili by sa kontroly na hraniciach a registrácia v aplikácii e-hranica. Zaviedla by sa podmienka najviac 72 hodín negatívneho testu pre vstup na Slovensko. Pre pendlerov zo susedných krajín by sa zachovala platnosť ostatných podmienok hraničného režimu. E-karanténu by sa mala podľa návrhu zaviesť do konca apríla 2021, za aplikáciu by zodpovedal Sulíkov rezort a Národné centrum zdravotníckych informácií. Po zavedení e-karantény by sa zaviedla možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou.

Opatrenie 8: Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

Opatrenie osem hovorí o urýchlenom finalizovaní návrhu na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovaniaa cieľových skupín. Takisto by sa urýchlene spustilo sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne. Pozitívne vzorky by sa skúmali aj z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničía a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia. Raz za dva týždne by sa pretestovali všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov.

Opatrenie 9: Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

Ak by návrh prešiel, čo najskôr by sa mala aktualizovať stratégia očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v zahraničí. Aktualizoval by sa Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

Opatrenie 10: Zlepšenie komunikácie

Posledné opatrenie zahŕňa lepšiu komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia. V čo najkratšom čase by sa sa pripravil návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá