Kritická infraštruktúra bude chránená, prezidentka podpísala viacero noviel

Kritická infraštruktúra bude chránená, prezidentka podpísala viacero noviel
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
Spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, budú povinné nahlásiť ministerstvu hospodárstva, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na rezorte následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu a predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu, súhlasu s podmienkou alebo nesúhlasu. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá o týchto úpravách hovorí.

Informovať rezort bude povinné

Rezort hospodárstva pôvodne navrhoval, aby sa zaviedla povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas MH so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry. Plénum Národnej rady však schválilo zmeny zo spoločnej správy parlamentných výborov, ktoré avizovalo koaličné OĽANO a súhlasil s nimi aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Z nich vyplýva, že nebude povinné mať vždy súhlas vlády, ale bude povinnosť informovať ministerstvo a až na podnet MH by vláda začala konať. Podiel, od ktorého bude povinnosť informovať rezort hospodárstva, že dochádza k prevodu, predaju alebo konkurzu, bude od 10 %.

"Navrhované ustanovenia zákona by priniesli precedens, keď by prevod vlastníckych práv v súkromných materských firmách spoločností energetických a priemyselných podnikov na Slovensku, ako aj ich materských spoločností v zahraničí podliehal predchádzajúcemu súhlasu slovenskej vlády," odôvodnili zmeny výbory.

V spoločnej správe tiež upozornili, že niektoré tieto spoločnosti sú obchodované aj na burze, čiže by prevody akcií ako vyrovnanie burzových obchodov museli byť schvaľované vládou, čo je v medzinárodnej legislatíve veľmi nezvyklé. "Tento zákon je poistka, keď bude prijatý, tak sa najprv nebude diať vôbec nič v súvislosti s týmto zákonom, ale všetci zúčastnení budú vedieť, že ak by náhodou malo dôjsť k nejakým aktivitám, ktoré by mohli byť proti záujmom SR, tak máme v ruke takýto nástroj a vieme konať, vieme zamedziť veciam, ktoré by mohli poškodiť krajinu," priblížil Sulík pri uvádzaní návrhu zákona v pléne parlamentu.

Ak vláda odoprie súhlas s prevodom, výkon práv a povinností z takéhoto prevodu sa podľa novely zákona zakazuje. Ak vláda udelí súhlas s podmienkou, žiadateľ alebo nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti z posudzovaného prevodu až do splnenia takejto podmienky.

Odobrila aj zmenu v hodnotiacich komisiách

Niektoré kompetencie Národného inšpektorátu práce (NIP) sa upravia s cieľom zefektívniť organizáciu a riadenie inšpekcie. Dolná hranica sadzby pokuty za pracovný úraz, ktorý spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, sa zároveň zníži z pôvodných 33.000 eur na 20.000 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o inšpekcii práce z dielne ministerstva práce,, ktorý podpísala Čaputová.

NIP by mal po novom odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce s cieľom jeho zjednotenia. Úprava kompetencií sa týka napríklad aj vyšetrovania príčiny choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania. Po novom to NIP má riešiť iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva. Inšpektor práce tiež po novom má oprávnenie používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov a bude tiež môcť vyžadovať od kontrolovaného subjektu aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy.

Sudcovia, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, budú môcť byť členmi hodnotiacich komisií. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú taktiež  podpísala prezidentka. Rezort spravodlivosti novelu odôvodnil tým, že doterajšia právna úprava umožňovala participovanie v hodnotiacich komisiách len tým sudcom, ktorým zanikla funkcia z dôvodu dosiahnutia veku 67 rokov.

„Opomína sa však kategória sudcov, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, ktorí môžu byť rovnako prínosní pre fungovanie hodnotiacich komisií, ktorých činnosť je potrebné zabezpečiť pre riadne fungovanie súdov, či už pri obsadzovaní voľných miest sudcov, v disciplinárnom konaní alebo pri pravidelnom hodnotení sudcov,“ spresnil rezort. Novelou sa tiež zruší fixovanie člena hodnotiacej komisie na súd, na ktorom naposledy vykonával svoju funkciu.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá