V čiernych zónach zatvorené. Ako bude vyzerať otváranie škôl?

V čiernych zónach zatvorené. Ako bude vyzerať otváranie škôl?
Zdroj foto: TASR/Erika Ďurčová
Viaceré školy sa od pondelka 8. februára môžu otvoriť. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga zverejnenom na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podmienky upraví aj piatkové uznesenie vlády.

V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Materské, základné i stredné školy

Od pondelka sa môže obnoviť vyučovanie v materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach. Do škôl sa môžu vrátiť aj školáci na prvom stupni základných škôl či na základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Školáci môžu opäť zasadnúť aj do lavíc v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach, špeciálnych základných školách, stredných zdravotníckych školách. Vrátiť sa budú môcť od tohto dátumu aj žiaci v končiacich ročníkoch stredných škôl. Rovnako to bude možné aj v stredných školách, okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, ale aj v stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách.

Z rozhodnutia ministra vyplýva, že sa obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

 

Pokračuje aj dištančné vzdelávanie

Obnovuje sa tiež prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti, školských klubov detí a niektorých školských internátov s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe. Povolené bude aj otvorenie zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl, ktorí môžu od pondelka študovať prezenčne. Pre tých, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a zvyšné ročníky na stredných školách sa vzdelávajú naďalej dištančne. "Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na toto ochorenie, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia," uvádza sa v rozhodnutí ministra. To platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá