Nakazení zamestnanci majú nárok na príplatok. Za akých podmienok?

Nakazení zamestnanci majú nárok na príplatok. Za akých podmienok?
Zdroj foto: SITA/AP (ilu)
Od 21. novembra tohto roka majú nárok na úrazový príplatok zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19. V tlačovej správe na to upozornila Sociálna poisťovňa.

Nárok majú aj dobrovoľníci

Zamestnávateľ im musí potvrdiť, že ich ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša zmeny pri priznávaní úrazového príplatku, nadobudla účinnosť od 21. novembra tohto roka.

Na úrazový príplatok majú po novom nárok aj dobrovoľníci, ktorí vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, v rámci ktorých sú vystavení významnému riziku nákazy. Právnická osoba, pre ktorú dobrovoľník vykonával činnosť, však musí potvrdiť, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti.

To, či zamestnávateľ potvrdí poškodenému, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19, že toto ochorenie vzniklo vzhľadom na charakter jeho práce, je vo výlučnej kompetencii zodpovedného zamestnávateľa. "Táto právna úprava sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú diagnostikované len podozrenie na ochorenie COVID-19," upozornila poisťovňa.

25 % hrubého denného príjmu

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti novely zákona o sociálnom poistení. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19.

Denná výška úrazového príplatku predstavuje 25 % hrubého denného príjmu. Napríklad zamestnanec, ktorý má mesačný príjem 1 000 eur, bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským poskytovaným z tohto dôvodu bude teda dostávať približne 80 % čistého príjmu.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá