Nakazili ste sa? Úrazový príspevok by ste mali dostať ľahšie

Nakazili ste sa? Úrazový príspevok by ste mali dostať ľahšie
Zdroj foto: SITA/AP (ilu)
Zamestnanci chorí na COVID-19 by sa mali ľahšie dostať k úrazovému príplatku zo Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi, že jeho choroba vznikla v práci, SP bude považovať podmienku choroby z povolania za splnenú. Konanie o nároku na úrazový príplatok sa tak v týchto prípadoch urýchli. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda.

Zdĺhavý proces

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tým reaguje na zdĺhavý a administratívne náročný proces uznávania choroby z povolania a stále sa zväčšujúci okruh dotknutých zamestnancov pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Novelou zákona sa tak má uzákoniť fikcia splnenia podmienky choroby z povolania. Suma úrazového príplatku, ktorého nárok je založený na takejto fikcii, má byť vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, resp. nemocenským, tak zamestnanec dostane 80 % jeho hrubého príjmu.

"Cieľom návrhu je v porovnaní s aktuálnou právnou úpravou spružniť proces priznávania úrazového príplatku v prípadoch ochorenia COVID-19, ktorý slúži na nivelizáciu rozdielov medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti a nemocenským," uviedlo ministerstvo práce.

Účelom je dorovnať rozdiel

Úrazový príplatok dorovnáva rozdiel medzi príjmom zamestnanca pred vznikom choroby z povolania a nemocenským, resp. náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. "Účelom úrazového príplatku je teda v zásade dorovnať rozdiel v príjme zamestnanca spôsobený chorobou alebo úrazom," tvrdí rezort práce.

Ochorenie COVID-19 vzniklo v práci vtedy, ak je preukázateľný kontakt zamestnanca s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. "Nárok na úrazový príplatok s použitím tejto fikcie vznikne za predpokladu, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Tento nárok mu bude trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti," uviedlo ministerstvo.

Ak má zamestnávateľ pochybnosti o príčinnej súvislosti vzniku ochorenia COVID-19 s výkonom zamestnania jeho zamestnanca a teda nepotvrdí túto skutočnosť, o splnení podmienky uznania choroby z povolania sa rozhodne štandardne, teda na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá