Prechádzame na kombinovanú výučbu, hlási ďalšia veľká univerzita

Prechádzame na kombinovanú výučbu, hlási ďalšia veľká univerzita
Zdroj foto: TASR/Henrich Mišovič
Od pondelka 12. októbra sa bude výučba na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. Tento spôsob výučby nahradí doterajšiu prezenčnú formu. Rozhodol o tom rektor UKF Libor Vozár.

„O spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti  na podmienky a možnosti príslušného študijného programu a v závislosti od epidemiologickej situácie. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach,“ rozhodol Vozár. Opatrenie bude platiť do doby trvania núdzového stavu v SR, teda do 15. novembra.

Podľa nariadenia rektora sa zastavuje prevádzka telocviční, fit štúdia a prislúchajúcich šatní. Mimo prevádzky zostáva aj bazén. Študentské domovy sú naďalej v prevádzke, ubytovacie zmluvy zostávajú v platnosti. O zotrvaní v študentskom domove počas prerušenia prezenčnej formy rozhoduje študent na báze dobrovoľnosti. „V prípade, ak sa rozhodne študent zostať v študentskom domove, dôrazne sa mu odporúča obmedziť cestovanie do miesta trvalého bydliska, prípadne na iné miesta, na nevyhnutnú mieru,“ uvádza sa v nariadení rektora.

Zakázané je aj organizovanie hromadných podujatí na UKF. Univerzitná knižnica bude poskytovať služby v existujúcom režime, o prípadnej zmene rozhodne riaditeľka knižnice. Univerzitná jedáleň bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov a študentov v existujúcom režime za dodržania predpísaných hygienických a epidemiologických opatrení.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá