Firmy dostanú miliónové stimuly, vzniknú stovky pracovných miest

Firmy dostanú miliónové stimuly, vzniknú stovky pracovných miest
Zdroj foto: SITA/Martin Medňanský (ilu)
Slovensko poskytne piatim spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer 14 mil. eur. Na návrh ministra hospodárstva o tom rozhodla vláda. Najviac dostane bardejovská firma Kamax Fasteners, s.r.o., a to 5 mil. eur. Najmenej sa ujde michalovskej spoločnosti Sladovňa, a.s, niečo cez 766-tis. eur, čo schválili s pripomienkou. Spolu by vďaka investíciam týchto podnikov malo vzniknúť 450 nových pracovných miest.

Pomoc pre bardejovský okres

Bardejovská firma Kamax Fasteners, s.r.o. získa od štátu 5 mil. eur na vybudovanie závodu na výrobu vysokopevnostných spojovacích dielov. Vďaka investícii v celkovej výške 25,2 mil. eur by do konca roku 2022 malo v jednom z najmenej rozvinutých okresoch vzniknúť 99 nových pracovných miest. V rámci investície budú obstarané high-tech technológie s prvkami automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie. Finálnym výrobkom budú vysokopevnostné skrutky. Investičná pomoc vo forme dotácie na majetok bude 2 mil. eur a vo forme úľavy na dani z príjmov 3 mil. eur.

Do bardejovského okresu poputuje aj ďalšia pomoc. V + S Welding, s.r.o. chce v v lokalite Tarnov rozšíriť výrobu a produktové portfólio v oblasti strojárenskej výroby, kovoobrábania a zámočníctva. Realizáciou investičného zámeru s nákladmi takmer 4,7 mil. eur bude do konca roku 2022 vytvorených 40 nových pracovných miest. Vláda súhlasila, že na tento projekt poskytne 1,1 mil. eur. Z toho vo forme dotácie na obstaraný majetok pôjde 300-tis. eur a na úľavu na dani z príjmu 800-tis. eur.

Rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu sladu spoločnosti Sladovňa, a.s. Michalovce vybudovaním novej výrobnej jednotky podporí štát vo forme úľavy na dani z príjmov. Pôvodne sa počítalo so sumou viac ako 766,1-tis. eur. Ako však po rokovaní kabinetu spresnil rezort hospodárstva, konečná výška pomoci bude na úrovni 550-tis. eur. Celkovo plánuje firma investovať vyše 7,66 mil. eur a vytvoriť 5 pracovných miest.

Spoločnosť Oerlikon Balzers Coating Slovakia, s.r.o. chce zase rozšíriť výrobu existujúceho priemyselného podniku za viac ako 9 mil. eur a vytvoriť 110 nových pracovných miest v okrese Košice-okolie. Na tento účel získa od štátu 3,171 mil. eur, a to vo forme dotácie na majetok vo výške 200-tis. eur a vo forme úľavy na dani z príjmu na úrovni 2,971 mil. eur.

Podporia aj košickú firmu

Investičnú pomoc dostane aj košická firma Visma Labs, s.r.o. Na podporu realizácie investičného zámeru s názvom „Informačno-technologické centrum podnikových služieb v meste Košice“. Investičné náklady, ktoré predstavujú počiatočnú investíciu, dosiahnu 466-tis. eur, a sú tvorené nákladmi na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. Oprávnenými nákladmi sú mzdové náklady, ktoré dosiahnu minimálnu nominálnu výšku necelých 15 mil. eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom spoločnosť vytvorí 196 nových pracovných miest.

Visma Labs požiadal o poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške 5,24 mil. eur, a to vo forme úľavy na dani z príjmov na úrovni 942,7-tis. eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta sumou 4,3 mil. eur.

"Na základe stanoviska ministerstva a ostatných príslušných poskytovateľov investičnej pomoci ministerstvo vypracovalo kladné súhrnné stanovisko. V súhrnnom stanovisku vyjadrilo súhlas s poskytnutím investičnej pomoci v celkovej maximálnej hodnote 3,768 mil. eur, z toho vo forme úľavy na dani z príjmov 678-tis. eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta 3,09 mil. eur. S poskytnutím investičnej pomoci v navrhovanej výške a štruktúre prijímateľ súhlasil," uvádza sa v materiáli.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá