Prezident hasičského zboru Alexander Nejedlý po rokoch končí

Aktualizované:
Prezident hasičského zboru Alexander Nejedlý po rokoch končí
Zdroj foto: TASR
U hasičov sa končí jedna éra. Prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý sa na základe vlastnej žiadosti rozhodol po 35 rokoch ukončiť svoju profesijnú kariéru vo funkcii prezidenta HaZZ. Informovala o tom vedúca komunikačného a organizačného oddelenia hasičov Silvia Jančovičová.

Chce sa podeliť o svoje skúsenosti

Nejedlý sa v budúcnosti chce podieľať na odbornej príprave a edukačnom procese príslušníkov a pracovníkov v celom integrovanom systéme. "Rovnako chce v procese očakávaných veľkých zmien klimatických podmienok a krízových situácií prenášať svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce v štátoch EÚ," uviedla Jančovičová.

Nejedlý sa narodil 9. apríla 1965 v Michalovciach a v roku 1984 začínal svoju kariéru na pozícii hasiča, následne pracoval ako zisťovateľ príčin vzniku požiarov, veliteľ zmeny, vedúci oddelenia požiarnej prevencie, vedúci prevádzkovo–technického oddelenia a riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Michalovciach.

Za jeho pôsobenia si polepšili

Od roku 2008 zastával funkciu prezidenta HaZZ. "Počas jeho pôsobenia na poste prezidenta došlo k rozsiahlej modernizácii a profesionalizácii HaZZ, k zvýšeniu počtu zásahových hasičov, realizácii projektov a k masívnemu čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EU, vďaka ktorým došlo k obnove hasičskej techniky pre dobrovoľné hasičské zbory, rekonštrukcii hasičských staníc a zbrojníc," uviedla Jančovičová.

Došlo aj ku koncepčnému riešeniu dobrovoľných hasičov na Slovensku, ako je napríklad obnova hasičskej techniky, kategorizácia dobrovoľných hasičov a celoživotné vzdelávanie a výcvik hasičov. Zároveň hasiči vybudovali moderné výcvikové centrum v Lešti, ktoré slúži ako prvotný projekt výcvikového centra pre všetky zložky integrovaného záchranného systému.

Prezídium HaZZ informuje, že počas pôsobenia Nejedlého došlo k zlepšeniu postavenia hasičov v spoločnosti, najmä prijatím zákona o sociálnom zabezpečení profesionálnych hasičov v podobe výhod, ako je zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, rekondičné pobyty a výsluhové dôchodky. "Došlo k zvýšeniu platov profesionálnych hasičov zo sumy zhruba 270 na 627 eur," uzavrela Jančovičová.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá