Košice zmodernizujú zastávky, pribudnú online odchody spojov

Košice zmodernizujú zastávky, pribudnú online odchody spojov
Zdroj foto: TASR/František Iván (ilu foto)
Mesto Košice chce zmodernizovať vybrané autobusové zastávky MHD s vysokým počtom cestujúcich. Náklady dosiahnu milión eur, pričom financovanie je riešené z prostriedkov EŠIF a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta.

Bezbariérový prístup

Ako informoval Miroslav Sambor z košického magistrátu, mestu už bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, uskutočnilo sa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti čaká mesto na Správu o kontrole verejného obstarávania pred podpisom zmluvy z riadiaceho orgánu pre operačný program IROP. Po kladnom stanovisku môže dôjsť k podpisu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov bude realizovaný na vybraných autobusových zastávkach MHD v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich. Zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach autobusových zastávok vytvorením bezbariérového prístupu, v zmysle platnej legislatívy s prvkami pre nevidiacich, ako aj ich vybavenie označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov, ktoré reálne zohľadnia aj ich meškania.

Takmer 30 zastávok

Prostredníctvom projektu sa plánuje zmodernizovať 29 vybraných autobusových zastávok MHD s umiestnením 26 ks informačných tabúľ, pričom stavebné úpravy nástupíšť a pozemných komunikácií sú plánované na 21 zastávkach s nevyhovujúcim technickým stavom. Na zvyšných ôsmich zastávkach sú už stavebné úpravy urobené a projektom bude doplnené len ich vybavenie informačnými tabuľami. Zároveň všade tam, kde je to nutné, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a osvetlenie prechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Modernizáciou zastávok sa dosiahne ich vysoká kvalita z hľadiska technického vybavenia, najmä súlad s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, zlepšenie informovanosti a komfortu prepravy cestujúcich.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá