Matečná podľa SaS zavádza, ministerstvo to však odmieta

Matečná podľa SaS zavádza, ministerstvo to však odmieta
Zdroj foto: SITA/Diana Černáková
Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná pri agrodotáciách na východe Slovenska zavádza a hrá divadlo. Uviedla to v pondelok na brífingu opozičnej SaS podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Odstúpenie od nájomných zmlúv

Upozornili na prípad dlhoročného nájomcu štátnej pôdy Juraja Béreša. Agrorezort obvinenia odmieta, podľa MPRV predstaviteľky SaS v tomto prípade poskytujú zámerne skresľujúce informácie. Matečná podľa SaS v roku 2013 ako vtedajšia generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu odstúpila od nájomných zmlúv s Bérešom. "Právne oddelenie SPF vtedy však vydalo stanovisko, že neexistuje právny dôvod na to, aby sa odstúpilo od nájomných zmlúv medzi SPF a Bérešom. Napriek tomu Gabriela Matečná ako šéfka SPF poslala odstúpenie od zmlúv, pričom ako jeden z dôvodov uviedli, že nájomca pôdy okrem iného nevyužíva prenajaté pozemky na dohodnutý účel a nereaguje na písomnosti prenajímateľa," priblížila Ďuriš Nicholsonová.

Tento farmár však podľa nej pozemky využíval a plnil si zmluvné podmienky, na čo má potvrdenia od obcí. Písomnosti Béreš nepreberal podľa jej slov preto, lebo bol kvôli ťažkému ochoreniu v Českej republike. "Máme dôvodné podozrenie, že vzhľadom na to, že pán Juraj Béreš je aktuálne v súdnom spore so Slovenským pozemkovým fondom, zneužil poslankyne SaS na ovplyvnenie súdneho konania," konštatoval v reakcii hovorca MPRV Vladimír Machalík. Podľa informácií SPF si Béreš ako nájomca dlhodobo neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas. Opakovane neuhrádzal nájomné v termíne splatnosti faktúr, nereagoval na písomnosti fondu a dendrologický posudok vypracovaný znalcom v roku 2014 potvrdil, že sady, ktoré mal od SPF prenajaté, 10 rokov neobhospodaroval.

Viaceré podnety

Na Béreša tiež starostovia viacerých obcí podali podnety na zlé zaobchádzanie s prenajatou pôdou a neplnenie si daňových povinností voči obciam. Okresný úrad podľa Machalíka po prešetrení skonštatoval, že zo strany Béreša prišlo k hrubému porušeniu zákona o ochrane poľnohospodárskeho fondu. Preto mu prednostné právo na prenájom nevzniklo. Machalík pripomenul, že obce nie sú oprávnené preukazovať ani potvrdzovať obhospodarovanie pôdy a nie sú na to odborne ani technicky spôsobilé.

Inštitúcie na to oprávnené sú výhradne Pôdohospodárska platobná agentúra, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, ako aj okresné úrady. "Nekomunikovanie s úradnou inštitúciou, rovnako ako napríklad v prípade nepodania daňového priznania, neospravedlňuje porušovanie zákonov. Za Juraja Béreša totiž mohli komunikovať či už jeho rodinní príslušníci, alebo iné osoby na to oprávnené," dodal v reakcii Machalík.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá