Bratislava oslovuje sprejerov, ponúka im plochy na legálne graffiti

Bratislava oslovuje sprejerov, ponúka im plochy na legálne graffiti
Zdroj foto: TASR (Ilu)
Hlavné mesto ponúka sprejerom voľné plochy na maľbu legálnych grafitov. Vypisuje preto výzvu na voľné plochy na prenájom pre grafity maľby. Ide o pilotný projekt a záujemcovia prostredníctvom dotazníka môžu získať svoju plochu na maľbu bezplatne.

Zoznam ponúkaných plôch:

Most – 090A – Most na Rondeli D1 Prístavný most
Most – 059 Romanova ulica   
Most – 166.1 Panónska  cesta – Janíkov dvor – pravá strana
Most - 166.2 Panónska cesta – Janíkov dvor – ľavá strana
Most - 007 Slovnaftská ulica  - Malý Dunaj
Most 63 – 006P Popradská ulica  - Malý Dunaj – pravá strana          
Most 63 – 006L Popradská ulica – Malý Dunaj – ľavá strana
Podchod – 921 – J1 Rusovská ulica

Stačí, keď vyplnia dotazník, ktorý bude počas dvoch týždňov na webovej stránke mesta. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Cieľom samosprávy je podľa bratislavského primátora Iva Nesrovnala skultúrniť a skvalitniť verejné priestory v meste. "Týka sa to hlavne mostových pilierov, ktoré sa mnohokrát stávajú terčom sprejerov. Grafitové maľby sú však aj umenie, a preto sme sa rozhodli dať umelcom priestor, aby sa mohli realizovať legálne a aj takýmto spôsobom skrášliť naše mesto," priblížil zámer.

Dotazník, zverejnený na webe mesta, môžu záujemcovia vypĺňať do 17. apríla. Na základe neho budú vybraní úspešní uchádzači, s ktorými magistrát uzavrie zmluvu o výpožičke na dané plochy po dobu jedného roka. Medzi vybranými plochami sú zväčša mostové piliere, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe samosprávy. Je tu napríklad Most na Rondeli D1-Prístavný most, vybrané mosty na Romanovej, Slovnaftskej, Popradskej ulici a Panónskej ceste či podchod na Rusovskej ceste.

Hlavné mesto poskytne vybraným uchádzačom objekty, ktoré môžu okrášliť podľa vlastného uváženia, avšak v súlade so zmluvnými podmienkami. "Medzi nimi je napríklad maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu," podotkla Onufer. Každý záujemca si môže vybrať len jednu plochu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá