Veľkú noc by sme mali podľa kňaza prežívať každú nedeľu

Veľkú noc by sme mali podľa kňaza prežívať každú nedeľu
Zdroj foto: SITA/Radoslav Maťaš
Ak hlavným posolstvom Vianoc bolo poznanie vyjadrené vetou „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“, hlavným posolstvom Veľkej noci je podľa katolíckeho kňaza zo Spišskej diecézy poznanie vyjadrené slovami „Vstal ako povedal, aleluja“.

Starobylé kresťanské pravidlo

Ako povedal kňaz Duda, všetko sa bude v mnohorakých vyjadreniach točiť stále okolo tohto posolstva. „V evanjeliách sa budú dookola čítať príbehy, ako sa Pán Ježiš ukázal tomu alebo inému, alebo celým skupinám, ako vstúpi do večeradla alebo sprevádzal učeníkov do Emauz,“ konštatoval.

Duda pripomína pravidlo, že „cirkev, čo sa modlí, to aj verí“ a platí to aj naopak. „Je to starobylé kresťanské pravidlo,“ upozornil s tým, že počas veľkonočného obdobia sa modlí modlitba „Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja“. V tejto mariánskej modlitbe sa nachádza aj časť, ktorá pripomína základné posolstvo Veľkej noci: „Z mŕtvych vstal jak predpovedal, aleluja“.

Každá nedeľa je malou Veľkou nocou

Pri veľkonočnej vigílii sa žehná krstný prameň a na veľkonočnú nedeľu počas dňa sa odporúča, aby kňaz pokropil veriacich svätenou vodou, aby sme si všetci pripomenuli krst. „V krstnej vode sme boli ponorení do vody, čo pripomína Kristove utrpenie a smrť, a potom vynorení z vody, čo znamená, že sme sa znovu narodili k životu s Bohom a stali sme sa dedičmi neba. Preto pripomenutie si vlastného krstu je pre prežívanie Veľkej noci zásadné,“ zdôraznil.

Veľkú noc máme podľa Dudu prežívať často. Preto každá nedeľa je „malou Veľkou nocou“, a preto cirkev pozýva veriacich na sv. omšu každú nedeľu, aby opäť mohli prežiť spoločne deň Pánov. „Aby Pán opäť zásadným spôsobom vstupoval do nášho života a aby sme nežili v božej neprítomnosti, ale naopak, v jeho prítomnosti. Bez prítomnosti Boha sa ľudský život v mnohých situáciách stáva neznesiteľným, je bez nádeje na večnosť. S Bohom sa ľudský život stáva humánnejším a kvalitnejším s nádejou večného života,“ konštatoval katolícky kňaz.

Sviatky jari

Mnohí nazývajú Veľkú noc sviatkami jari. „Myslím, že sa netreba príliš brániť aj takému názvu. Pamätám si ako biskup František Tondra hovorieval, že Pán Ježiš vykúpil všetko, čo súvisí s človekom, teda aj prírodu,“spomína Duda. Raj bol podľa Dudu symbolom blahobytu a „zelene“ a umelci často pri znázorňovaní „Vyhnania z raja“ poukazujú ako Adam a Eva zanechávajú krásnu zelenú záhradu a vstupujú do krajiny bodľačia a nehostinnej púšte.

„Ak v prírode cítime, ako sa blíži jar, ako vtáci začínajú spievať, ako nám srdce začína aj preto jasať a radovať sa, ak sa cítime zdravšie a sviežejšie, to všetko je tiež symbol vykúpenia a spásy, čiže symbol Veľkej noci, symbol výraznej božej prítomnosti, ktorý potešuje ľudské srdce,“ dodal Duda.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá