Rokovanie parlamentu: O sociálnoprávnej ochrane detí

TA3 SITA
2.2.2018 08:22

Štvrtý rokovací deň 26. schôdze parlamentu otvoria poslanci NR SR rozpravou v druhom čítaní o návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Finančná podpora starostlivosti príbuzných a blízkych o deti, o ktoré sa nestarajú ich biologickí rodičia, by mala byť návrhom posilnená.

Rozprava k návrhu zákona

Ministerstvo práce chce zároveň zlepšiť dostupnosť odbornej pomoci pre deti a ich rodiny, ktorú by mohli vyhľadávať na dobrovoľnej báze. V návrhu novely zákona preto odporúča vytvorenie multifunkčných centier pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, ktoré by vznikli z dnešných zariadení, akými sú detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská pre drogovo závislých. Do rozpravy k tomuto návrhu zákona sú písomne prihlásení štyria poslanci.

Zákonodárny zbor sa bude zaoberať aj návrhom novely zákona o náhradnom výživnom. Novela zákona má od júla tohto roka upraviť poskytovanie náhradného výživného ako preddavkovej dávky. "Cieľom je zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné, alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako predkladateľ návrhu.

Spresnenie niektorých podmienok

Navrhovanou novelou zákona sa tiež spresňujú podmienky nároku na náhradné výživné v prípadoch, ak vymáhanie z cudziny nie je možné pre chýbajúcu súčinnosť žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Súčasťou spresnenia podmienok nároku na náhradné výživné je aj vymedzenie situácií, pri existencii ktorých nárok na náhradné výživné nevznikne. Ide o prípady, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v špeciálnom výchovnom zariadení, alebo je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Po legislatívnych návrhoch z rezortu práce a sociálnych vecí budú nasledovať návrhy noviel zákonov z rezortu spravodlivosti, a to návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a návrh novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Dnes poslanci nehlasujú. Navrhol to poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD a ako dôvod uviedol chorobu viacerých poslancov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok