Vytvoria špeciálnu komisiu, ktorá preskúma Harabinove výroky

Aktualizované:
Súdna rada schválila vytvorenie etickej komisie, ktorá preskúma verejné výroky sudcu Štefana Harabina. Vyhovela tým žiadosti podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej.

Výsledkom môže byť disciplinárka

Výsledkom práce komisie môže byť v konečnom dôsledku aj ďalší návrh na disciplinárne stíhanie Harabina, ktorý je oprávnená podať predsedníčka Súdnej rady. Prvá etická komisia vznikla na pôde Súdnej rady dva roky od prijatia nových Zásad sudcovskej etiky. Na pondelkovom zasadnutí členovia rady novelizovali vykonávaciu smernicu, aby takéto niečo umožnili. „Vznikla ad hoc komisia, ktorá sa bude zaoberať podnetom pani ministerky, vysvetlila predsedníčka rady Lenka Praženková. Komisiu tvorí päť členov rady, zastúpenie v nej majú nominanti prezidenta, vlády i Národnej rady SR. Dvaja členovia v komisii sú zástupcami sudcov.

Podľa predsedníčky Súdnej rady nie je sloboda prejavu sudcov bezbrehá. „Každá sloboda, každé právo má limity zase dané slobodou a právom toho druhého, ktorého sa to dotýka. Čiže toto platí aj pre sudcov,“ uviedla Praženková. „Tie limity sú určite dané minimálne tými právami a slobodami tých dotknutých osôb a samozrejme sudca musí byť dôstojný vo svojich vyjadreniach, pretože to vyplýva z jeho pozície,“ doplnila. Okrem podania ministerky Žitňanskej dorazil na Súdnu radu aj podnet Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá vo výrokoch sudcu Harabina nezistila trestnoprávne zavinenie. „Uznesenie NAKA z 12. septembra nám bolo doručené minulý týždeň. Skúmame jeho náležitosti,“ informoval členov rady vedúci kancelárie Martin Katriak.

Harabin je za svoje výroky už disciplinárne stíhaný. Podnet na neho podala predchodkyňa Praženkovej Jana Bajánková v súvislosti s výrokmi na adresu predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej. Disciplinárny senát ho v apríli tohto roku opäť oslobodil, keď mal pochybnosti o subjektívnej stránke zavinenia. Ďalší disciplinárny návrh na Harabina podala začiatkom marca i predsedníčka NS. Hrubého porušenia sudcovských povinností sa mal dopustiť výrokmi v článkoch pre časopis Zem a Vek.

Nevyhnutnosť etickej komisie

Výrokmi Harabina sa Súdna rada zaoberala aj v marci; vtedy rozhodla, že postúpi výzvu Sudcovskej organizácie Sudcovia Za otvorenú justíciu na sudcovskú radu Najvyššieho súdu, aby posúdila, či výrokmi porušil sudcovský etický kódex. Podanie neviedlo k výsledku. Okrem ad hoc etickej komisie by mala na pôde Súdnej rady čoskoro vzniknúť i stála etická komisia. Členovia rady pritom neschválili návrh Eleny Berthotyovej, aby v nej sedeli i odborníci na etiku z mimosudcovského prostredia. „Trochu som z toho sklamaná. Táto Súdna rada sa už predsa len niekde posunula, lebo otvorila tému potreby zriadenia stálej etickej komisie, ale stále žijeme v akejsi klietke svojich vlastných predstáv o tom, aké morálne vlastnosti by mal mať sudca a nechceme počúvať názor verejnosti, akého sudcu si ona predstavuje,“ uviedla Berthotyová pre médiá.

Pred dvoma rokmi prijaté Zásady sudcovskej etiky sú podľa Berthotyovej veľmi stručné a nedávajú odpovede na dilemy, ako je sloboda prejavu sudcu alebo vzťah sudcu a advokáta. „Preto je nevyhnutné, aby sme etickú komisiu zriadili a tá sa bude zaoberať výkladmi jednotlivých pravidiel. Bohužiaľ dva roky sa nedialo nič, dokonca nás predbehli aj prokurátori, tí si schválili etickú komisiu a boli za to aj pochválení. My sme, naopak, kritizovaní,“ poukázala členka Súdnej rady. Stanoviská aj výkladové pravidlá k etike sudcov môže podľa zákona dať jedine Súdna rada, vysvetlila jej predsedníčka Lenka Praženková, prečo budú v etickej komisii len jej členovia. Súdna rada sa však na základe platných Zásad sudcovskej etiky môže podľa Praženkovej v prípade potreby obrátiť na odborníkov z mimojustičného prostredia. Ich členstvo v etickej komisii by však mohlo skomplikovať jej chod, domnieva sa. „Môžu byť také praktické problémy,“ zdôvodnila.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá