Obrana štátu by mala byť efektívnejšia, zmeny schválila vláda

Obrana štátu by mala byť efektívnejšia, zmeny schválila vláda

29.5.2019 11:30 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Martin Palkovič (ilu)

Riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú odobrila vláda. Podľa Ministerstva obrany návrh tiež spresňuje viaceré pojmy, ako "obrana štátu", "systém obrany štátu" a "riadenie obrany štátu".

Obrana štátu by mala byť efektívnejšia, zmeny schválila vláda

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú odobrila vláda. Podľa Ministerstva obrany návrh tiež spresňuje viaceré pojmy, ako "obrana štátu", "systém obrany štátu" a "riadenie obrany štátu".

Vložiť video

Zlepšiť obranu štátu aj jej prípravu

"Cieľom návrhu zákona je skvalitniť riadenie obrany štátu vrátane procesu plánovania obrany štátu so zameraním na jeho komplexné vymedzenie zahŕňajúce okrem už ustanoveného obranného plánovania a plánovania použitia Ozbrojených síl SR na účely obrany štátu aj plánovanie ich mobilizácie," ozrejmil rezort v predkladaných materiáloch.

Návrh zákona má reflektovať na poznatky z aplikačnej praxe, výsledky analýz systému obrany štátu, ako aj na vývoj bezpečnostného prostredia, nové hrozby a ich riziká. Cieľom je podľa rezortu tiež zefektívniť prípravu a použitie obranných kapacít a podpory obrany, precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona o obrane Slovenskej republiky.

Návrh podľa rezortu precizuje systém vyhodnocovania politicko-vojenskej situácie a dopĺňa proces identifikovania hrozieb a ich rizík. Tým má vytvárať predpoklad na spracovanie a aktualizáciu plánov použitia OS v čase vojny či vojnového stavu a na následnú prípravu armády.

Viac
k Téme

Zmeny aj v registroch

Návrh má rovnako ustanoviť vedenie osobných údajov dotknutých osôb v jednotlivých registroch v súvislosti s prevádzkou informačného mobilizačného systému. Ako rezort ozrejmil, systém je určený na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl.

Návrh zákona má podľa rezortu definovať jednotlivé registre informačný mobilizačný systém, taxatívne vymedziť údaje, ktoré sa v registroch vedú, ako aj dobu, do ktorej sú tieto údaje spracovávané. Ministerstvo vysvetlilo, že tento systém prevádzkuje spoločne s okresnými úradmi v sídle kraja na zabezpečenie mobilizácie OS SR. Aj preto návrh zákona upravuje pôsobnosť nielen vlády a samotného ministerstva, ale aj ďalších orgánov štátnej správy.

Viac
k Téme

TOP videá