Kresťania slávia Veľký piatok, pripomínajú si ukrižovanie Krista

14.4.2017 07:42

Kresťania po celom svete si pripomínajú umučenie a smrť Ježiša Krista. V centre pozornosti je symbol kresťanstva – kríž. V niektorých cirkvách je to deň pokánia a prísneho pôstu.

V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb. Na mnohých miestach v obciach a mestách Slovenska sa konajú krížové cesty.

Popoludňajšie obrady Veľkého piatka pozostávajú z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania. Ľudia prichádzajú počas dňa pokloniť sa i k symbolickému Božiemu hrobu. Aj v gréckokatolíckej cirkvi je dnes veľký a prikázaný sviatok a deň prísneho pôstu. Ráno sa v kostoloch tejto cirkvi konajú bohoslužby nazývané Kráľovské hodinky a popoludní býva v tento deň Svätá liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou a s obradom uloženia plaščenice - plátna s vyobrazením mŕtveho Krista do symbolického hrobu.

Podobné obrady sú aj v chrámoch pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá v tomto roku podľa juliánskeho kalendára slávi Paschu - Veľkú noc v rovnakom termíne ako ostatné kresťanské cirkvi. Za veľmi významný sviatok považujú Veľký piatok aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V kostoloch po celom Slovensku sa konajú pašiové služby Božie s Večerou Pánovou.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok