Ekonomika podľa NBS narastie o 3,2 %, na budúci rok poskočí

Ekonomika podľa NBS narastie o 3,2 %, na budúci rok poskočí
Zdroj foto: SITA/Martin Havran
Ekonomika Slovenska by mala tento rok vzrásť o 3,2 %, na budúci rok o 4,2 % a v roku 2019 sa predpokladá zvýšenie hrubého domáceho produktu o 4,6 %. Prispieť by k tomu mali nové investície v automobilovom priemysle.

Domáca spotreba je silnejšia

Tieto údaje vyplývajú z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska. Silnejšia domáca spotreba a export v poslednom štvrťroku 2016 podľa centrálnej banky kompenzovali prepad investícií.

V horizonte predikcie sa očakáva pokračovanie priaznivého vývoja tak rastu vývozu, ako aj súkromnej spotreby. Vplyvom pozitívnych impulzov nových investícií do produkcie v automobilovom priemysle sa očakáva zrýchlenie rastu ekonomiky na 4,2 % v roku 2018 a na 4,6 % ku koncu horizontu predikcie,“ uviedol guvernér NBS Jozef Makúch na tlačovej konferencii v Bratislave.

Nezamestnanosť by mala klesať

Na trhu práce podľa neho pokračuje stále dynamická tvorba pracovných miest, a to najmä v službách, ale aj v priemysle. Rast zamestnanosti na tento rok tak NBS revidovala smerom nahor na 2 %. Dynamika tvorby pracovných miest by sa však mala zmierňovať.

„Súvisí to so silnejúcimi signálmi pnutia na trhu práce z dôvodu rastúceho nedostatku vhodných pracovných síl. Vznikajúca nerovnováha na trhu práce by mala byť čiastočne zmierňovaná rastom odpracovaných hodín, ako aj predpokladaným prílevom pracovných síl zo zahraničia, ale aj zvyšovaním miery participácie,“ konštatoval Makúch.

Miera nezamestnanosti by mala klesať a na konci roka 2019 by mala podľa predikcie dosiahnuť historicky najnižšiu úroveň 6,9 %. V súvislosti s predpokladanými rastúcimi tlakmi na trhu práce došlo k revízii dynamiky miezd smerom nahor v celom horizonte. Rast mzdových nákladov by sa mal podľa NBS pretaviť aj do cenového vývoja, a to v podobe zrýchlenia dynamiky cien, najmä služieb a čiastočne aj tovarov.

Upozorňujú na prehrievanie

Centrálna banka tak zvýšila odhad inflácie v roku 2018 na 2 % a v roku 2019 na 2,1 %. „V roku 2017 by sa spotrebiteľské ceny mali zvýšiť o 1,4 %, a to najmä rastom cien potravinárskych komodít a vplyvom odznenia efektu nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny,“ predpovedá Makúch.

Guvernér NBS upozornil, že slovenská ekonomika by v budúcom roku mohla začať vykazovať známky prehrievania, preto považuje za vhodné stabilizovať ekonomické prostredie pokračovaním konsolidácie verejných financií. Zámer upraviť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti odporúča dôsledne zvážiť.

„Výdavkové limity a úspešná plná implementácia projektu Hodnota za peniaze by mali vytvoriť dodatočné zdroje aj na efektívne výdavky podporujúce dlhodobý ekonomický rast. Na podporu potenciálnej hospodárskej produkcie je potrebné zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem,“ uzavrel Makúch.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá