Poslanci prerokovali zákony o vojakoch, emisiách aj jadrovom dozore

Aktualizované:
Poslanci na 14. schôdzi parlamentu prerokovali 15 vládnych návrhov.

Jadrovému dozoru posilnia kompetencie

Úrad jadrového dozoru SR bude mať silnejšie postavenie. Parlament schválil novelu atómového zákona, vďaka ktorej sa do slovenskej legislatívy zavedú nové smernice Euroatomu zavádzajúce nové bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvom ionizujúceho žiarenia. "Navrhovaná právna úprava prispeje k dosahovaniu cieľa vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike a k jej neustálemu zvyšovaniu. Tento cieľ sa dosiahne posilnením regulačného rámca spadajúceho do našej pôsobnosti,“ uviedol ÚJD.

Vzhľadom na cieľ dosahovania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo všetkých štádiách ich životnosti sú v novele zákona formulované nové legislatívne požiadavky na podstatné bezpečnostné vylepšenia projektov. Posudzovanie jadrovej bezpečnosti by mali vykonávať držitelia povolenia pod kontrolou príslušného dozorného orgánu, ktorým je ÚJD. "S tým súvisí aj legislatívne zakotvenie koncepcie ochrany do hĺbky, ktorá spolu s účinnou kultúrou jadrovej bezpečnosti pôsobí ako rozhodujúci faktor pre dosahovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a jej neustáleho zvyšovania,“ doplnil ÚJD.

Novela taktiež kladie dôraz na zabezpečenie dostatočne kvalifikovaného personálu s vplyvom na jadrovú bezpečnosť ako u držiteľa povolenia, u jeho dodávateľov a subdodávateľov, tak aj na strane dozorného orgánu.

Nová povinnosť pre predajcov

Od mája vzrastie rodičovský príspevok. Poslanci NR SR schválili novelu zákona o rodičovskom príspevku. Zo súčasnej sumy 203,20 eur sa zvýši na 213,20 eur. Novinkou od roku 2019 bude povinnosť predajcov predávať igelitové tašky a nie dávať zákazníkom zadarmo. O tom budú povinní viesť aj evidenciu.

Poslanci vyjadrili súhlas s ratifikáciou dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999, ako aj dodatkov k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979. Dohovor je hlavným medzinárodným právnym rámcom pre spoluprácu a opatrenia zamerané na predchádzanie znečisteniu ovzdušia a jeho nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie.

Poslanci posunuli do druhého čítania návrh z dielne ministerstva obrany, ktorý zatraktívňuje dobrovoľnú vojenskú prípravu. Po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok o približne 200 eur na 575 eur, trvanie výcviku by sa malo skrátiť z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom.

TOP videá

Fond považujú za zbytočný

V rámci hodiny otázok došlo k výmene názorov ohľadom zákona ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý má riešiť podporu menšinovej kultúry. Fond na podporu kultúry národnostných menšín skritizoval poslanec z ĽSNS Milan Mazurek."Takéto chovanie a konanie je historicky vlastné extrémistickým a fašisticky zmýšľajúcim politikom. Tí prví siahali na kultúru, začali páliť knihy. Lebo cítili, že kultúra ako taká je absolútny protiklad s ich politikou. Čím viac kultúry, tým menej strán ako ĽSNS," povedal Maďarič.

Podľa jeho slov môže byť úspešné len kooperujúce Slovensko a Slovensko, ktoré chápe, že kultúra nie je luxus, ale investícia. "Kultúra národnostných menšín je obohatenie. Hovorím to kvôli ľuďom, ktorými sa zaštiťujete. Váš útok na kultúru nás ťahá do sveta nenávisti, úpadku, nekultúrnosti. V tejto 'maličkosti' sa zrkadlí vaša zvrátenosť. To, ako ste schopní zobrať Slovákov za rukojemníkov a stavať ich proti menšinám," povedal minister.

Podľa jeho slov stavať Fond na podporu kultúry národnostných menšín do polohy, že ide o premrhané peniaze, je veľmi smutné. "Časť tejto snemovne žije v úplne inom svete ako my ostatní a dúfam, že tam ostanete len vy," dodal. Podľa Mazureka však Slovensko môže byť úspešné len vtedy, keď mladí ľudia nebudú musieť utekať do zahraničia a budú tu môcť žiť ako dôstojní ľudia. "Tieto problémy pretrvávajú, ale my budeme nalievať milióny do kultúry menšín. Robme to, ale najskôr vyriešme problémy dotýkajúce sa každého Slováka. Teda až potom, keď sa budeme mať dobre," uzavrel.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá