Zverejnili dokument o budúcnosti Únie, ponúka päť scenárov vývoja

Očakávaný dokument o budúcnosti Európskej únie z dielne Európskej komisie ponúkol päť scenárov možného vývoja. K tzv. Bielej knihe, ktorú predstaví predseda EK Jean-Claude Juncker, sa dostal magazín Politico. O podrobnostiach informovala Jana Cappello z tlačového a politického oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku.

Spektrum možností

Európska komisia predložila Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorá načrtáva päť scenárov. Každý z nich poskytuje pohľad na možný stav Únie do roku 2025 v závislosti od toho, ako sa Európa rozhodne. Scenáre zahŕňajú spektrum možností a majú ilustračný charakter. Vzájomne sa nevylučujú ani neprinášajú vyčerpávajúce riešenia.

Jedným scenárom je pokračovanie v súčasnom smerovaní, teda to, že európska dvadsaťsedmička sa sústredí na presadzovanie svojho pozitívneho programu reforiem v duchu dokumentu Komisie s názvom Nový začiatok pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vyhlásenia, ktoré v roku 2016 schválilo všetkých 27 členských štátov.

Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že Európania môžu používať automatizované a sieťovo prepojené automobily, ale môžu čeliť rôznym problémom pri cestách do zahraničia, lebo ešte neboli odstránené všetky právne a technické prekážky.

Môže to znamenať aj to, že Európania sa pri cestovaní cez hranice v prevažnej väčšine prípadov nemusia zastavovať na kontrolách. Posilnené bezpečnostné kontroly však znamenajú, že na letiská a vlakové stanice treba prichádzať s veľkým časovým predstihom.

Dvojrýchlostná Únia

Podľa druhého scenára sa EÚ27 postupne zameria len na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí. Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že prekračovanie hraníc pri podnikaní alebo cestovaní bude sťažené pravidelnými kontrolami.

Nájsť si prácu v zahraničí by bolo zložitejšie a prenos dôchodkových práv do inej krajiny by nebol zaručený. Ľudia, ktorí ochorejú v zahraničí, budú musieť hradiť vysoké účty za zdravotnú starostlivosť.

Tretí scenár prakticky hovorí o dvojrýchlostnej Únii. “EÚ27 bude pokračovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac vo vybraných oblastiach, ako napríklad obrana, vnútorná bezpečnosť a sociálne veci. Vznikne jedna alebo viac 'koalícií ochotných',“ píše sa v tlačovej správe.

Do roku 2025 by to teda mohlo znamenať, že 15 členských štátov zriadi policajný a sudcovský zbor na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Bezpečnostné informácie by sa vymieňali okamžite, keďže vnútroštátne databázy by boli plne prepojené. Sieťovo prepojené automobily by sa vo veľkom rozsahu využívali v 12 členských štátoch, ktoré súhlasili s tým, že zosúladia svoje pravidlá o zodpovednosti a technické normy.

Viac spoločných rozhodnutí

Štvrtý scenár hovorí o modeli „menej, ale efektívne“. EÚ27 by vo vybraných oblastiach politiky bola iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, by bola menej aktívna. Pozornosť a obmedzené zdroje by sa sústredili na vybrané oblasti.

Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že Európsky telekomunikačný úrad bude mať právomoc uvoľniť určité frekvencie pre cezhraničné komunikačné služby, ako napríklad tie, ktoré používajú inteligentné automobily. Mohol by tiež chrániť práva používateľov mobilných sietí a internetu, nech sú kdekoľvek v EÚ. Nová európska agentúra pre boj proti terorizmu by pomáhala pri odrádzaní od závažných útokov a ich prevencii vďaka sledovaniu a nahlasovaniu podozrivých osôb.

Členské štáty sa podľa piateho scenára rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia na všetkých úrovniach. Rozhodnutia na európskej úrovni by boli prijímané rýchlejšie a promptnejšie by sa vykonávali.

Do roku 2025 by to mohlo znamenať, že občania EÚ, ktorí by chceli podať sťažnosť v súvislosti s navrhovaným projektom veterných turbín v ich regióne, ktorý by bol financovaný z prostriedkov EÚ, by nemohli kontaktovať zodpovedný orgán na národnej úrovni, ale obracali by sa priamo na príslušné európske orgány. Sieťovo prepojené automobily by sa po Európe pohybovali neobmedzene vďaka spoločným celoeurópskym pravidlám. Vodiči by sa mohli pri zavádzaní pravidiel spoľahnúť na agentúru EÚ.

TOP videá

Materiál pre diskusiu

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pripomenul, že o tomto dokumente sa bude diskutovať na summite v Ríme. „Týmto dokumentom Európska komisia poskytuje členským krajinám dostatočný podkladový materiál na to, aby začali viesť medzi sebou naozaj hĺbkovú a štruktúrovanú diskusiu o tom, ako by mala EÚ vyzerať po odchode Veľkej Británie, vo formáte EÚ27,“ uviedol Šefčovič.

Dodal, že EK nemá žiadny preferenčný scenár. "Nechávame otvorenú možnosť pre lídrov členských štátov, aby si otvorene prediskutovali, aký vývoj Európskej únie si vedia predstaviť, čo vidia reálne. Sme si vedomí, že čokoľvek vzíde z diskusií, bude kombináciou viacerých scenárov,“ uviedol slovenský eurokomisár.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá