Hlavné správy zo 16. júna

ta3
16.6.2024 19:34

Pozrite si Hlavné správy zo 16. júna 2024. Zhrnuli sme do nich všetky podstatné informácie z domova aj zo zahraničia. Dozviete sa viac o samite vo Švajčiarsku, ale aj o aktuálnych športových novinkách.

-Kontroverzný lex atentát

-Otázniky okolo kompetenčného zákona

-Samosprávy so zmenou nesúhlasia

-Mierový samit bez Ruska

-Ozbrojený útok pred futbalovým zápasom

-Leto na dosah

-Niektoré verejné škôlky majú byť zadarmo

-Vyššie príspevky pre opatrovateľov

-Bistro s prívetivou obsluhou

-Cyklodiaľnica cez Rajeckú dolinu

-Uvoľnili peniaze na kultúru

-Stres študentov z konca školského roka

-Spojené štáty zaplavila vlna cikád

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok