Autizmus, choroba osamelosti. Dokáže rodič ovplyvniť to, či sa mu narodí dieťa s poruchou?

ta3/Monika Hajko
2.4.2024 13:20

Autizmus je celoživotné vývojové ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým funguje mozog človeka a spôsob, akým komunikuje a chápe svet. Štúdie naznačujú, že celosvetovo má ochorenie autistického spektra každý 132. človek. Do štúdia ta3 prijala pozvanie lekárka, prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Daniela Ostatníková, ktorá sa výskumu autizmu venuje viac ako 15 rokov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok