Téma dňa

Referendum 2015

Hostia: 1) Prof. MUDr. Eva Grey, PhD – Vysoká škola zdravotníctva a soc. Práce Sv. Alžbety 2) PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková – výkonná riaditeľka, Fórum života 3) PhDr. Dagmar Horná, PhD - politologička 4) Doc. PhDr. Gabriel Bianchi CSc. – psychológ, SAV

Ďalšie relácie